ERIH PLUS

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/

Seznam odborných časopisů, vytvořený evropskými vědci pod záštitou European Science Foundation, který slouží pro propagaci výsledků výzkumu v Evropě.

Rejstřík ERIH PLUS rozděluje tituly časopisů do kategorií podle jejich cílové skupiny, distribuce a odborného rozpětí následujícím způsobem:

  • NATional (NAT) – tituly časopisů, které jsou zaměřené především na domácí akademickou komunitu dané země a jsou příležitostně citovány mimo zemi publikování.
  • INTernational (INT) – evropské i mimoevropské tituly časopisů, které jsou mezinárodně uznávány a které jsou pravidelně citovány po celém světě. Na základě dalších kritérií (vliv a sféra působnosti) jsou členěny do podkategorií:
    • INT1 – mezinárodní tituly časopisů s vysokým vlivem a sledovaností mezi vědci v různých výzkumných oborech a zemích, které jsou pravidelně citovány po celém světě,
    • INT2 – mezinárodní tituly časopisů s podstatným vlivem a sledovaností v rozličných vědeckých oblastech a zemích světa.

V současné době jsou zahrnuty do rejstříku ERIH PLUS následující obory: antropologie, archeologie, dějiny, dějiny umění, ekonomie, environmentální studia, filosofie, filosofie vědy, film a divadelní věda, genderová studia, humánní a regionální studia, klasická studia, knihovnictví a informační věda, kulturologie, lingvistika, literatura, mediální studia a komunikace, muzikologie, pedagogický a vzdělávací výzkum, podnikání a management, politologie a mezinárodní vztahy, právo, psychologie, sociální statistika a informatika, sociologie, studia vědy a technologií, teologie a náboženské vědy, umění.

Podrobné informace ke vzniku a metodice tvorby ERIH viz. https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/about/