Odborné časopisy a denní tisk

Uživatelé CIKS mohou využívat tisíce titulů českých i světových časopisů, noviny i řadu vědeckých časopisů.

Desítky tisíc titulů časopisů jsou dostupné elektronicky, řadu titulů je možné vyhledat i v katalogu.

K vyhledání konkrétního titulu je možné využít i další přehledy

Tištěné časopisy a noviny (předplácíme cca 240 titulů) jsou dostupné k prezenčnímu studiu ve volném výběru ve studovnách, starší ročníky je možné si objednat do studoven ze skladu. Podrobnější informace o jednotlivých titulech, jejich dostupnosti a umístění jsou uvedeny v katalogu.