Knihovna

Zdroje

Informační zdroje VŠE jsou tematicky zaměřené na studijní obory a vědecko-výzkumné záměry školy a jejích součástí, s přihlédnutím k funkci CIKS jako veřejné knihovny, specializované na ekonomické vědy a související obory.

Vyhledávání v katalogu a zdrojích

Elektronické informační zdroje VŠE

Elektronické zdroje jsou studentům, učitelům a zaměstnancům VŠE dostupné ze školní sítě, nebo vzdáleně – po přihlášení uživatelským jménem a heslem do InSIS. Externím uživatelům jsou dostupné po přihlášení v Mediatéce v zadní části studovny na Žižkově.

Knihy

Knihy v tištěné podobě, uložené ve skladech CIKS nebo ve volném výběru ve studovnách, je možné si vypůjčit domů (absenčně) nebo do studoven (prezenčně), viz výpůjčky.

Možnost vypůjčení knih uložených na katedrách a dalších pracovištích VŠE je nutno osobně konzultovat se sekretářkou pracoviště, s výjimkou Chris Tame Library.

Zejména studentům prvního ročníku může orientaci v nabídce základní a doporučené literatury pro předměty vyučované na Jižním Městě usnadnit přehled základní a doporučené literatury.

Knihy a sborníky, které v knihovně nemáme, můžeme učitelům a dalším zaměstnancům objednat prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Elektronické knihy je možné vyhledat v předplacených kolekcích, většinu z nich také v katalogu (digitální objekt). Studovat je můžete online v prohlížeči nebo si je stáhnout. V některých případech je nutná registrace, speciální software nebo vytvoření vlastního profilu, viz eKnihy.

Odborné časopisy a denní tisk

Uživatelé CIKS mohou využívat tisíce titulů českých i světových časopisů, noviny i řadu vědeckých časopisů.

Desítky tisíc titulů časopisů jsou dostupné elektronicky, řadu titulů je možné vyhledat i v katalogu.

K vyhledání konkrétního titulu je možné využít i další přehledy

Tištěné časopisy a noviny (předplácíme cca 240 titulů) jsou dostupné k prezenčnímu studiu ve volném výběru ve studovnách, starší ročníky je možné si objednat do studoven ze skladu. Podrobnější informace o jednotlivých titulech, jejich dostupnosti a umístění jsou uvedeny v katalogu.

Statistická data

Statistická data jsou dostupná především v předplacených elektronických informačních zdrojích IMF eLibrary, OECD iLibrary a Passport.

Mnoho českých a zahraničních institucí a organizací poskytuje statistická data volně na internetu. Jedná se hlavně o data statistických úřadů jednotlivých zemí světa, významných mezinárodních organizací nebo dalších státních institucí z různých rezortů (přehled zdrojů pro statistiku).

Tištěné publikace je možné vyhledat v katalogu s využitím vyhledávání z různých polí, při kterém lze například kombinovat zaměření a typ publikace.

Velké množství statistických dat v tištěné formě má VŠE ve svém knihovním fondu díky statutu depozitní knihovny OECD, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Publikace z volného výběru ve studovnách lze vyhledat podle štítku na hřbetu knihy, který označuje, o čem kniha pojednává (vyjádřeno číselně), s doplněním zpravidla prvními třemi písmeny příjmení autora. Spolu s barevným rozlišením vás naviguje po studovně až k nalezení příslušného svazku.

Firemní data

Firemní data jako jsou roční obrat, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd. jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, postavení na trhu aj. Tyto informace lze získat několika způsoby.

Data o firmách v ČR

Ve volně dostupných zdrojích je lze jednotlivě vyhledávat v Obchodním rejstříku či Insolvenčním rejstříku. Pokud potřebujete porovnat více firem nebo získat kompletní data za celá odvětví, naleznete je v databázi Albertina a její nadstavbě Report. Tato databáze obsahuje české firmy, kterým bylo přiděleno IČO.

Dalšími dostupnými databázemi, kde lze vyhledávat firemní data i evropské provenience je Amadeus a MagnusWeb, který shromažďuje údaje o českých a slovenských firmách a výběrové informace o cenných papírech aj.

Zahraniční firmy a trhy

Údaje o velkých zahraničních korporacích naleznete v databázích Passport, EbscoHost (MarketLine Report, Medtrack Report) a ProQuest Central (Hoover’s Company Records). Databáze Passport navíc nabízí kvalitně zpracované analýzy jednotlivých odvětví B2C.

Legislativní dokumenty

Na VŠE jsou k dispozici dva propracované systémy právních informací: ASPI a CODEXIS. Tyto databáze jsou zaměřené na české právo a právo EU. Na rozdíl od volně dostupných legislativních dokumentů umožňují pracovat s návaznostmi předpisů (např. si můžete zobrazit prováděcí předpisy ke konkrétnímu zákonu), obsahují odborné komentáře nebo elektronické knihy zaměřené na legislativu.

Je třeba využívat a citovat aktuální platné zákony. Z volně dostupných zdrojů můžete využívat Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv na portálu MVČR. Pro legislativu EU lze využít EUR – Lex.

Citační rejstříky

Citační rejstřík je polytematická databáze, která obsahuje jak bibliografické informace z vybraných prestižních vědeckých časopisů, konferenčních sborníků apod., tak zároveň údaje o citačních ohlasech a vazbách mezi vědci a vědeckými pracovišti.

Pomocí informací o citačních ohlasech lze sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách.

Citační rejstříky jsou velice vhodným informačním zdrojem pro identifikaci významných a úspěšných vědců, vědeckých pracovišť a stěžejních článků apod. pro oblast vašeho zájmu nebo zorientování se v daném vědeckém oboru.

Na VŠE jsou k dispozici celosvětově nejvýznamnější citační rejstříky Web of Science a Scopus.

Speciální sbírky

Knihovna VŠE spravuje tyto speciální sbírky: