E-zdroje

V následujícím seznamu naleznete přehled elektronických zdrojů roztříděný dle jejich typů. Vyberte si odpovídající zdroj, či rovnou začněte vyhledáváním:

Nástroje

 

Plnotextové všeobecné zdroje

 

EBSCO

plné texty stěžejních časopisů z oblasti ekonomie, humanitních a sociálních věd, vybrané profily obchodních společností, ekonomické analýzy, studie a zprávy

 

ProQuest Central

plné texty z odborných časopisů a novin ze společenských, humanitních i přírodních věd, tržní zprávy, profily vybraných firem a průmyslových odvětví

 

Specializované zdroje - plnotextové

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citační rejstříky

InCites

nástroj pro hodnocení a srovnávání citačního ohlasu jak konkrétních jednotlivců, tak i celých pracovišť, institucí, zemí světa nebo vědeckých oborů na základě dat z databáze Web of Science

 
 

Scopus

mezinárodní citační rejstřík – databáze, která měří citovanost jednotlivých článků z časopisů s přidělenou hodnotou SCImago Journal Rank (SJR) a konferenčních sborníků

 

Web of Science (WOS)

mezinárodní citační rejstřík - databáze, která měří citovanost článků z časopisů s přidělenou hodnotou tzv. impakt faktoru a vybraných konferenčních sborníků

 

Faktografické zdroje

Albertina a Report

profily a účetní závěrky podniků a nevýdělečných organizací v České republice

 
 
 
 

Elektronické knihy

Cambridge Books

vybrané e-knihy z oblasti matematiky, politologie, mezinárodních vztahů, mezinárodní ekonomie, společenských věd, statistiky a pravděpodobnosti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografické zdroje

 

Digitalizovaná díla

Czech eLIB
E-zdroje je možné využívat v souladu s licenčními podmínkami pouze pro vlastní potřebu: studium a/nebo výzkum. Jakékoli jiné užití včetně nadměrného stahování dat je považováno za porušení licenčních podmínek.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: