Zdroje

V následujícím seznamu naleznete přehled elektronických zdrojů roztříděný dle jejich typů. Vyberte si odpovídající zdroj, či rovnou začněte vyhledáváním:

Zkušební přístupy

 

Plnotextové všeobecné zdroje

 

EBSCO

plné texty stěžejních časopisů z oblasti ekonomie, humanitních a sociálních věd, vybrané profily obchodních společností, ekonomické analýzy, studie a zprávy

 

ProQuest Central

plné texty z odborných časopisů a novin ze společenských, humanitních i přírodních věd, tržní zprávy, profily vybraných firem a průmyslových odvětví

 

Specializované zdroje - plnotextové

 
 

Euro24

zasílání denního souhrnu aktuálních ekonomických zpráv ze zpravodajského serveru Euro 24

 
 
 
 
 
 
 

Citační rejstříky

 

Scopus

mezinárodní citační rejstřík – databáze, která měří citovanost jednotlivých článků z časopisů s přidělenou hodnotou SCImago Journal Rank (SJR) a konferenčních sborníků

 

Web of Science (WOS)

mezinárodní citační rejstřík - databáze, která měří citovanost článků z časopisů s přidělenou hodnotou tzv. impakt faktoru a vybraných konferenčních sborníků

 

Faktografické zdroje

Albertina a Report

profily a účetní závěrky podniků a nevýdělečných organizací v České republice

 

Amadeus

profily a účetní závěrky evropských podnikatelských subjektů

 

ASPI

právní předpisy, judikatura, komentáře, výtahy ze současné právní literatury

 
 
 

Elektronické knihy

 
 
 

Bibliografické zdroje