Zlatý fond českého ekonomického myšlení

Digitální sbírka Zlatý fond českého ekonomického myšlení je postupně budována z prací, majících vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení. Knihy jsou vybírány z knihovního fondu Centra informačních a knihovnických služeb VŠE, který je díky historické vazbě na Národní knihovnu ČR a odbornému zázemí VŠE garantem zajištění odborných informačních zdrojů v oblasti ekonomických věd pro odbornou veřejnost i VŠE. Autory děl, zařazovaných do Zlatého fondu, jsou osobnosti vědeckého a společenského života 19. a 20. století, teoretici, politici, pedagogové i odborníci národohospodářské praxe.

Přejít na zdroj
Zlatý fond českého ekonomického myšlení
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: