Kontakty

Vysoká škola ekonomická v Praze
Centrum informačních a knihovnických služeb
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Knihovna VŠE – Žižkov

Mezanin Staré budovy, areál Žižkov
nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3

Zastávky MHD

Husinecká tram 5, 9, 15 a 26
Nám. W. Churchilla bus 135

Kontakty

Telefon – výpůjční pult: +420 224 095 581
E-mail: knihovna@vse.cz

Knihovna Jižní Město

Budova A, č. dveří 102b
Ekonomická 957, Praha 4

Zastávky MHD

Volha bus 177 a 203

Kontakty

Telefon – výpůjční pult: +420 224 094 321
E-mail: knihovnaJM@vse.cz