Kontakty

Vysoká škola ekonomická v Praze
Centrum informačních a knihovnických služeb
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

ředitel CIKS
Ing. Václav Šubrta
subrta@vse.cz, +420 224 095 601

tajemnice CIKS
Jana Procházková
jana.prochazkova@vse.cz, +420 224 095 791

telefonní seznam – kontakty na zaměstnance CIKS

Knihovna VŠE – Žižkov

Mezanin Staré budovy, areál Žižkov
nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3
Tel.: +420 224 095 581

Knihovna Jižní Město

Budova A, č. dveří 102b
Ekonomická 957, Praha 4
Tel.: +420 224 094 321

Důležité mailové adresy

Knihovna VŠE – CIKS knihovna@vse.cz
E-zdroje, konzultace, rešerše i-servis@vse.cz
Správa webových stránek VŠE webmaster@vse.cz
Správa knihovního systému aleph@vse.cz
Nákup a zpracování fondu akvizice@vse.cz
Nákup a distribuce periodik casopisy@vse.cz
Zpracování fondu katalogizace@vse.cz
Meziknihovní výpůjční služby mvs@vse.cz
Evropské dokumentační středisko eds@vse.cz