Knihovna
Knihovna

Kontakty

Vysoká škola ekonomická v Praze
Centrum informačních a knihovnických služeb
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Knihovna VŠE - Žižkov

Mezanin Staré budovy, areál Žižkov
nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3

Zastávky MHD

Husineckátram 5, 9, 15 a 26
Nám. W. Churchillabus 135

Kontakty

Telefon – výpůjční pult: +420 224 095 581
E-mail: knihovna@vse.cz

Studijní knihovna Jižní Město

Suterén budovy B na Jižním Městě, vchod č. dveří 0158
Ekonomická 957, Praha 4

Zastávka MHD

Volhabus 177 a 203

Kontakty

Telefon – výpůjční pult:+420 224 094 397
E-mail:knihovnaJM@vse.cz