Tokeny (odpuštění poplatků APC)

VŠE jako člen konsorcia CzechELib (národní centrum pro nákup elektronických zdrojů) může využít odpuštění plateb za poplatky spojené s publikováním v otevřeném režimu (APC – article processing charges), tzv. tokeny. Články tak budou dostupné na stránkách vydavatele v open access režimu, tj. pro všechny zájemce bez nutnosti platit předplatné nebo za přečtení článku.

Autoři z VŠE mohou čerpat tokeny na publikace u vydavatelství ACM, Emerald a Taylor & Francis. 

AKTUÁLNĚ: Tokeny pro hybridní časopisy vydavatelství Taylor & Francis jsou pro letošní rok vyčerpány. Žádosti o odpuštění APC poplatku nebude možné podpořit a autor bude mít dvě možnosti: financovat APC sám nebo publikovat článek bezplatně v předplácené části časopisu (což bude vyžadovat podepsání standardní smlouvy).

Pro čerpání tokenů platí následující pravidla:

  • Autor musí být korespondenční autor a při odevzdání rukopisu použít institucionální e-mail (@vse.cz).
  • Autor musí mít v článku uvedenu afiliaci VŠE a článek vykázat do Databáze publikační činnosti.
  • Autor nečerpá náklady na APC z grantu nebo jiných zdrojů.

ACM

Poplatky budou odpuštěny u všech typů článků (research articles, review articles, conference papers nebo proceedings papers), u nichž by byla jinak vyžadována platba APC v časopisech z vydavatelství Association for Computing Machinery (ACM).

Korespondující autor musí již při odevzdání rukopisu použít institucionální e-mail (@vse.cz). Po akceptaci článku je autor vyzván k potvrzení v systému eRights, kde je potřeba zvolit variantu “Institutionally Paid Open Access” a vybrat licenci (přednastavena je CC BY).

Poplatky budou odpuštěny u článků (research, review, brief report, case report a rapid communications article) v časopisech z kolekce Emerald Managements eJournals.

Korespondující autor musí již při odevzdání rukopisu uvést svůj institucionální e-mail (@vse.cz) a potvrdit zájem publikování v OA režimu („Yes, I want to publish my article as Open Access”). Po akceptaci článku obdrží autor také link smlouvu s licencí (CC BY 4.0.), kterou po vyplnění odesílá zpět vydavateli.

Přidělování tokenů probíhá automaticky až do jejich vyčerpání.

Poplatky mohou být odpuštěny při publikování článků (Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Original Article) v časopisech typu Open Select (všechny hybridní časopisy).

Při odevzdání rukopisu je potřeba, aby korespondující autor uvedl svůj institucionální e-mail (@vse.cz). Po akceptování článku je autor vyzván k potvrzení údajů, ale také vzniká automaticky požadavek na open access. Ten pak musí instituce autora schválit anebo zamítnout.

Vzhledem k omezenému počtu tokenů, které jsou od Taylor & Francis k dispozici, je při schvalování článku přihlíženo k těmto kritériím:

  • časopis má ukazatel AIS v rozmezí Q1 – Q3 (v databázi Web of Science) nebo ukazatel SJR v Q1 (v databázi Scopus),
  • a to v pro VŠE uznatelném oboru FORD (podle převodníku oborů: a) hlavním: 5.2 Business and economics, 1.2 Computer and information sciences, 5.6 Political science, 5.5 Law, 6.1 History and Archeology; b) dalším: 1.1 Mathematics, 1.5. Earth and related environmental sciences, 2.7 Environmental engineering, 3.3 Health sciences, 4.5 Other agricultural sciences, 5.1 Psychology and cognitive sciences, 5.3 Education, 5.4 Sociology, 5.7 Social and economic geography, 5.9 Other social sciences.

Autor je o schválení/neschválení informován knihovnou. V případě schválení musí zvolit licenci, pod kterou bude článek zveřejněn (CC BY nebo CC BY NC ND). V případě zamítnutí je autorovi nabídnuta možnost publikovat článek v uzavřeném režimu pod předplatným, anebo uhradit APC sám.

Aktuálně: 6 časopisů přešlo z hybridního režimu na režim plně open access. I u nich je autorům při podpisu „Publishing Agreement“ nabídnuta možnost publikovat v rámci transformační smlouvy. Pokud by ale byl takový požadavek ze strany instituce zamítnut (5 ze 6 titulů nesplňuje ani uznatelný obor FORD), pak musí autor uhradit poplatek sám. Konkrétně se jedná o tyto časopisy: Animal Biotechnology, Archives of Agronomy and Soil Science, Clinical and Investigative Orthodontics, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Human Fertility, Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

V případě dotazů kontaktujte CIKS na oa@vse.cz.