Impakt faktor časopisu a impaktovaný časopis

Impakt faktor časopisu neboli journal impact factor (JIF) je jedním z nejvýznamnějších a také nejstarších koeficientů citační analýzy. (Byl definován v r. 1955 Eugenem Garfieldem.) Vyjadřuje vliv konkrétních časopisů na vědeckou komunikaci. Tento koeficient je zveřejňován v databázi Journal Citation Reports, kterou VŠE předplácí.

informační leták v PDF…

Impaktovaný časopis je časopis, který je excerpován v databázi Journal Citation Reports, čímž má přidělenou konkrétní hodnotu impakt faktoru časopisu.

Např. hodnota impakt faktoru časopisu 8,0 ve stávajícím roce vyjadřuje, že průměrně byly články publikované během posledních dvou let osmkrát citovány v rámci časopisů, které jsou taktéž excerpovány v databázi Journal Citation Reports.

U nejúspěšnější impaktovaných časopisů z oblasti společenských věd je hodnota impakt faktoru časopisu cca 20. Zatímco nejvíce citované časopisy z přírodních věd mívají hodnotu impakt faktoru časopisu cca 40 – 130.

Pokud autor publikuje v časopise s vysokým impakt faktorem, tak je jeho práce lépe bodována v rámci evaluace vědecké a publikační činnosti. I když paradoxně vysoká hodnota impakt faktoru časopisu vyjadřuje úspěch daného časopisu, nikoliv přímo autora, který v něm publikuje.

Evaluace vědecké činnosti na základě použití impakt faktoru je na jednu stranu přijímána jako objektivní nástroj pro analyzování odborné komunikace, ovšem na druhou stranu se objevuje i záporná kritika, která poukazuje např. na negativní citace nebo prestižní citování. Diskutabilní je rovněž excerpční politika producenta databáze Journal Citation Reports, která např. upřednostňuje časopisy vycházející v anglickém jazyce nebo obsahující alespoň anglické abstrakty a názvy článků. Podrobný popis excerpční politiky firmy Clarivate Analytics se nachází na adrese https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/.

Česká republika má celkově v databázi Journal Citation Reports registrováno cca 50 titulů časopisů, mezi které ze společenskovědních oborů patří např. Politická ekonomie, Prague Economic Papers, Sociologický časopis, E & M Ekonomie a Management, Finance a úvěr nebo Československá psychologie.

 

Vyhledání impakt faktoru konkrétního časopisu v databázi Journal Citation Reports

Pokud si chcete ověřit, zda časopis patří mezi tzv. impaktované časopisy, použijte databázi Journal Citation Reports. Nejpřesnější výsledky získáte, když budete časopis hledat pomocí hodnoty jeho ISSN čísla, které je jedinečné a nepřenosné. Samozřejmě lze použít i pouze název časopisu.

Na vstupní stránce databáze Journal Citation Reports kliknětě na volbu „Browse journals“ a následně po načtení dalšího vyhledávacího rozhraní vepište do vyhledávacího pole „Type journal name, ISSN, eISSN, category or a keyword“ ISSN číslo časopisu nebo jeho název.

 

Kliknutím na ikonu lupy nebo název časopisu zobrazíte profil daného časopisu v databázi Journal Citation Reports, který obsahuje další podrobné bibliografické a scientometrické informace včetně impakt faktoru časopisu.

Vyhledání impaktovaných časopisů z určitého vědního oboru v databázi Journal Citation Reports

Ve vyhledávacím rozhraní databáze Journal Citation Reports klikněte na ikonu „Filter“ a následně na volbu „Categories“. V zobrazeném menu označte myší v zaškrtávacím poli vědní obory, o které se zajímáte. (Vyhledávat lze pouze z nabízených kategorií vědních oborů.) Hledání dokončíte kliknutím na tlačítko „Apply“ v dolní části levého sloupce.

V pravé části obrazovky se objeví seznam všech impaktovaných časopisů, které jsou excerpovány v databázi Journal Citation Reports. Kliknutím na název časopisu zobrazíte profil daného časopisu, který obsahuje další podrobné bibliografické a scientometrické informace včetně impakt faktoru časopisu.

Pokud si chcete stáhnout celý seznam časopisů, použijte ikonu se šipkou, která se nachází nad seznamem časopisů.

Profily vědních oborů v databázi Journal Citation Reports

Na vstupní stránce databáze Journal Citation Reports klikněte na volbu „Browse categories“.

Pro výběr požadované vědní oblasti klikněte na odkaz „See all 254 Categories“ a dále na ikonu „Filter“.

V zobrazeném menu klikněte na volbu „Categories“ označte myší v zaškrtávacím poli vědní obor či obory, o které se zajímáte. (Vyhledávat lze pouze z nabízených kategorií vědních oborů.) Hledání dokončíte kliknutím na tlačítko „Apply“ v dolní části levého sloupce.

Seznam výsledků pro zvolenou vědní kategorii obsahuje základní scientometrické informace včetně např. medián impakt faktoru pro daný obor a také údaje o tom, zda daná kategorie je generována v rámci citačního rejstříku pro přírodní vědy – SCI (Science Citation Index), společenské vědy – SSCI (Social Sciences Citation Index) nebo v rámci speciálního „čekatelského“ rejstříku ESCI (Emerging Sources Citation Index) pro časopisy a spol., které prozatím nesplňují kritéria pro zařazení do etablovaných citačních rejstříků SCI a SSCI.

Kliknutím na název vědní kategorie v seznamu výsledků zobrazíte kompletní výpis impaktovaných časopisů v dané vědní kategorii včetně jejich základních scientometrických indikátorů.