Journal Citation Reports

Journal Citation Reports, součást kolekce databází v rámci Web of Science (WoS), je unikátní databáze, jež představuje roční metrickou kumulaci citačních údajů obsažených v databázi Web of Science. Tento doplněk databáze Web of Science je zdrojem pro získávání metrických ukazatelů jako Impact factor, Immediacy Index – Index bezprostřední odezvy, Cited Half-life – citačního poločasu i řady dalších informací – seznamu časopisů, které daný titul citují a dalšího seznamu periodik, které jsou daným titulem citovány, dále údajů o vydavatelích, celkovém počtu článků v daném roce, ISSN čísla jednotlivých titulů, atd.

Vyhledávání: podle určitého časopisu, skupiny časopisů, tématu, vydavatele, země, podle edice a roku.

Druh obsahu:faktografické údaje, metrické údaje
Retrospektiva:od r. 1997
Četnost aktualizace:ročně
Dostupnost:online
Témata:akcie, analýzy, bankovnictví, demografie, ekonomie, finance, management, marketing, multioborové zdroje, obchod, počítačová věda, podniky, právo, průmysl, společenské vědy, statistika & statistiky, účetnictví
Přejít na zdroj
Journal Citation Reports
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: