Citační rejstříky

Citační rejstřík je polytematická databáze, která obsahuje jak bibliografické informace z vybraných prestižních vědeckých časopisů, konferenčních sborníků apod., tak zároveň údaje o citačních ohlasech a vazbách mezi vědci a vědeckými pracovišti.

Pomocí informací o citačních ohlasech lze sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách.

Citační rejstříky jsou velice vhodným informačním zdrojem pro identifikaci významných a úspěšných vědců, vědeckých pracovišť a stěžejních článků apod. pro oblast vašeho zájmu nebo zorientování se v daném vědeckém oboru.

Na VŠE jsou k dispozici celosvětově nejvýznamnější citační rejstříky Web of Science a Scopus.