Zlatý fond českého ekonomického myšlení

Zlatý fond je postupně budován z prací, majících vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení. Knihy jsou vybírány z knihovního fondu CIKS, který je díky historické vazbě na Národní knihovnu ČR a odbornému zázemí VŠE garantem zajištění odborných informačních zdrojů v oblasti ekonomických věd pro odbornou veřejnost i VŠE. Autory děl, zařazovaných do Zlatého fondu, jsou osobnosti vědeckého a společenského života 19. a 20. století, teoretici, politici, pedagogové i odborníci národohospodářské praxe. Všechny tituly zařazené do Zlatého fondu lze vyhledat v katalogu knihovny.

Nejzajímavější díla průběžně digitalizujeme

Vybraná díla ze Zlatého fondu jsou digitalizována, převážně v rámci dotačního programu Ministerstva kultury VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius.

Digitalizované tituly je možné studovat: