Legislativní dokumenty

Na VŠE jsou k dispozici dva propracované systémy právních informací: ASPI a Fulsoft. Tyto databáze jsou zaměřené na české právo a právo EU. Na rozdíl od volně dostupných legislativních dokumentů umožňují pracovat s návaznostmi předpisů (např. si můžete zobrazit prováděcí předpisy ke konkrétnímu zákonu), obsahují odborné komentáře nebo elektronické knihy zaměřené na legislativu.

Je třeba využívat a citovat aktuální platné zákony. Z volně dostupných zdrojů můžete využívat Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv na portálu MVČR. Pro legislativu EU lze využít EUR – Lex.