Semináře a konzultace

Semináře

Pro oblast otevřené vědy nabízíme možnost realizace seminářů na témata spojená s otevřenou vědou a to jak na obecné úrovni, tak specificky zaměřené na konkrétní problematiky nebo požadavky na otevřenou vědu u konkrétních poskytovatelů financí.

Záznamy seminářů

Open Science a proč se o ni zajímat

Co si představit pod pojmem Open Science, který možná slýcháte čím dál častěji, a proč byste se o něj mohli zajímat i vy?
Otevřená věda se pomalu, ale jistě stává jedním z trendů v přístupu k vědeckým výsledkům a při správě výzkumných dat na evropské i světové úrovni. Zároveň je uplatňování těchto principů také součástí řešení výzkumných projektů, a to i v programech GA ČR a TA ČR.
V našem úvodním semináři Vás seznámíme se základními tématy, přístupy a pojmy otevřené vědy.
Seminář je určen pro doktorské studenty i vědce, kteří s otevřenou vědou zatím nemají mnoho zkušeností a potřebují se zorientovat v tématu.

Záznam semináře z 30. 4. 2024

Prezentaci z předchozího semináře realizovaného 7. 11. 2023 ve spolupráci s Oddělením vědy a výzkumu naleznete na Sharepointu Věda a výzkum VŠE.

 

Konzultace

Pokud si nejste jisti, jak řešit konkrétní problémy pojící se tématy otevřené vědy, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře nebo přímo na e-mailu oa@vse.cz.

    Podpora otevřené vědy
    captcha