Scimago Journal Rank (SJR)

Metrika pro hodnocení vědeckých časopisů zveřejňována také v databázi Scopus. Metodologie jejího výpočtu je inspirována algoritmem Google PageRank ,tedy vzájemných odkazů (v tomto případě citací), kde je přiřazována rozdílná váha citacím dle jejich původu​, časopis přenáší svou „prestiž“ a „status“ jinému časopisu tím, že ho cituje​, tedy citace z časopisu s relativně vysokým SJR má vyšší validitu než z časopisu s nižším SJR. Vytvořena výzkumnou skupinou SCImago z Universidad de Granada.

Kvartily SJR

I u SJR se uplatňuje oborové dělení časopisů dle kvartilů – označovány Q1 – Q4. SJR kvartily jsou aplikovány na oborové dělení dle databáze Scopus. Množina časopisů hodnocených v určitém oboru se seřadí podle hodnoty SJR a rozdělí do 4 kvartilů (čtvrtin). První kvartil (Q1) je pak množina nejlépe hodnocených časopisů v daném oboru. Rozřazování časopisů do kvartilů však může být zkresleno mnoha aspekty, jako je oborové vymezení (množství časopisů zařazených do daného oboru), úzce specifická témata (např. národnostně a kulturně) apod. To, že je periodikum dle SJR zařazeno v určitém oboru až ve Q4 tedy neznamená, že se musí jednat o nekvalitní časopis.

Databáze Scopus zveřejňuje pouze hodnotu metriky SJR ale nelze v ní dohledat zařazení do kvartilu. Dohledat SJR kvartily pro jednotlivé časopisy tak lze pouze na webových stránkách výzkumné skupiny SCImago. Zařazení časopisu do kvartilu je zde uváděno graficky v tabulce např. takto: