Jak si zjednodušit citování

Existují nástroje, s nimiž při psaní kvalifikačních prací výrazně ušetříte čas, a to jak při tvorbě záznamů a citací v textu, tak při generování závěrečného seznamu použité literatury.

Neudělají však všechnu práci za vás a je třeba počítat i s časem na závěrečnou kontrolu. Pro tuto kontrolu doporučujeme využít praktické příklady citací.

Citační manažery, citační sotware

Citační manažery umožňují ukládat záznamy různých dokumentů (knih, článků z časopisů, příspěvků z konferencí atd.) do jednoho softwaru. Ke každému typu dokumentu se ukládají všechny údaje, které je nutné nebo doporučené uvádět při citování dokumentu. Díky tomu lze vygenerovat citace v různých citačních stylech.

Kvalitní citační manažer:

  • Umí pracovat s mnoha různými informačními zdroji (knihovny, elektronické databáze, repozitáře atd.).
  • Umožňuje snadno stahovat metadata a záznamy dokumentů z elektronických zdrojů.
  • Umožňuje třídit uložené záznamy do složek, dopisovat k nim poznámky, provázat je s plnými texty v PDF nebo ukládat snímky www stránek pro pozdější použití.
  • Umožňuje jednoduchou spolupráci s textovým editorem (při psaní textu lze vybrat příslušný záznam z vytvořeného seznamu informačních zdrojů, vložit tento záznam ve správném formátu do dokumentu a na závěr vygenerovat seznam použitých zdrojů).

Na VŠE se v největší míře využívají citační manažery:

Generátory citací

Většinou se jedná o služby webových stánek, které vám dle zadaných parametrů vygenerují záznam do seznamu použité literatury.