Jak si zjednodušit citování

Existují nástroje, s nimiž při psaní kvalifikačních prací výrazně ušetříte čas, a to jak při tvorbě záznamů a citací v textu, tak při generování závěrečného seznamu použité literatury.

Neudělají však všechnu práci za vás a je třeba počítat i s časem na závěrečnou kontrolu. Pro tuto kontrolu doporučujeme využít praktické příklady citací.

Citační manažery, citační software

Jejich základní účelem je usnadnit citování, tedy uvádění zdrojů informací v odborném textu.

Jedná se o software, aplikaci nebo nástroj, který pomáhá vědcům, studentům, akademikům a dalším profesionálům v oblasti výzkumu spravovat citace. Jeho hlavním úkolem je usnadnit sběr, organizaci, ukládání a formátování zdrojů, které jsou citovány ve vědeckých pracích, článcích, disertacích, prezentacích a dalších akademických textech.

Najdeme mnoho možností, jak si zjednodušit citování. Samozřejmě existují webové generátory citací, tedy webové stránky, jež umí jednorázově vygenerovat citaci v požadovaném citačním stylu. Citační manažery ovšem nabízí více.

Tedy základem je samozřejmě

  • Sběr a ukládání zdrojů (např. články, knihy, manuály, data apod.): můžete importovat dokument a informace o něm (autor, název, vydavatel, jednotný identifikátor, URL apod.). Většinou jde o import z webového prohlížeče, nebo z disku. Nicméně některé citační manažery umožňují automatický import informací na základě jednotného identifikátoru dokumentu ISBN, ISSN nebo DOI.
  • Generování citací a bibliografií: můžete generovat citace a seznamy literatury v různých citačních stylech. Studenti využijí hlavně styly APA a ISO 690. Nicméně každý citační manažer zvládá desítky a někdy i stovky citačních stylů. Doktorandi tu tak najdou citační styly konkrétních odborných časopisů.

Některé citační manažery také nabízí:

  • Automatickou synchronizaci: Některé citační manažery nabízejí synchronizaci mezi různými zařízeními, což umožňuje uživatelům přistupovat k jejich bibliografickým údajům z různých míst.
  • Detekci duplicity: Některé citační manažery umožňují detekovat duplicity mezi uloženými zdroji, což pomáhá udržovat čistý a přehledný seznam zdrojů.
  • Zálohování a bezpečnost: Některé citační manažery nabízejí funkce pro zálohování dat a ochranu před ztrátou informací.

 

Populární citační manažery jsou Zotero, Mendeley, EndNote, RefWorks, CitacePro a další. Každý z těchto nástrojů má své vlastní výhody a nevýhody.