Citace ve Wordu

Microsoft Word disponuje funkcí pro generování citací, která usnadňuje správné formátování citací a bibliografie ve vašem dokumentu. Jedná se o funkci umístěnou v „Referencích“. Tato funkce Vám umožňuje vkládat citace do textu a následně generovat seznam použité literatury (referencí). Tato funkce Vám však neumožňuje zpravovat, editovat, upravovat, nebo uchovávat originální zdroje. Tedy například nedokážete si pomocí Wordu funkce referencí uložit PDF článku, označovat si barevně text, psát si k němu poznámky apod.

Podrobnější informace můžete najít například na stránkách podpory Microsoft 365: Vytvoření bibliografie, citací a odkazů.

Zobrazit návod