Citační manažer Zotero

Zotero je bezplatný (open-source) citační software, který umožňuje kromě jiného správu citačních údajů, jejich vkládání do textu v MS Word nebo Libre Office a jejich naformátování podle požadavků konkrétního citačního stylu nebo vydavatele časopisu.

Umožňuje ukládat a spravovat dokumenty získané z předplacených databází VŠE, repozitářů, webových stránek, ale i přímo z počítače, flashdisku apod. K plným textům je možno přidávat také vlastní poznámky, klíčová slova, označovat barevně důležité části textu a kopírovat je společně s již vloženou citací.

Pro jednodušší používání jsme pro vás připravili videonávod k instalaci a používání Zotera a také návody pro řešení nejčastějších problémů.

Další informace o Zoteru lze nalézt také na stránkách Masarykovy univerzity. a chtěli bychom vás pozvat také na seminář s touto problematikou.

Instalace a použití citačního manažeru Zotero

Problémy se Zoterem a jejich řešení

Zřejmě nemáte povolená makra. Ta je nutné po spuštění Wordu povolit kliknutím na Povolit obsah.

Může se také stát, že se něco v mezičase aktualizovalo. Vždy pomůže Zotero i Word zavřít a znovu je spustit.

Zotero - povolení maker ve Wordu

Většinou pomůže zavřít a znovu spustit jak Word, tak Zotero.

Kdyby to nepomohlo:

Word 2013 nahrává doplněk Zotera do adresáře „Startup“, ale správně by měl nahrávat do adresáře „Po spuštění“. Jenom tak se ikony Zotera zobrazí na kartě Doplňky. To je potřeba nastavit ručně, a to tak, že přesuneme soubor zotero.dot (nebo zotero.dotm – podle verze Office) z adresáře
D:\Users\::username::\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup
do adresáře
D:\Users\::username::\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Po spuštění
Některé z těchto adresářů jsou nastavené jako skryté, tj. adresu lze zadat kliknutím do průzkumníka Windows

Konkrétní umístění adresáře se může lišit podle instalace, místo D:\Users to může být C:\Documents and Settings nebo jiný.

Zotero - instalační adresář