Funkcionality citačních manažerů

Ať už budete využívat jakýkoliv citační manažer je potřeba porozumět, jak funguje a co všechno je potřeba nastavit a nainstalovat.

Při práci s citačními manažerem budete potřebovat:

 • Nainstalovat ho na Vaše zařízení. Jedná se o základ práce s citačním manažerem. To Vám umožnuje generovat citace a seznam literatury i v případě, že používáte textový editor bez plug-inu. Uchovává dokumenty, informace o nich, tagy a uspořádání dokumentů po celou dobu Vaší práce. Některé citační manažery mohou fungovat i offline.
 • Plug-in do webového prohlížeče, abyste mohli snadno importovat dokumenty a informace o nich z webových stránek. Většina manažerů umožnuje propojení s vícero prohlížeči najednou.
 • Plug-in do textového editoru, pro generování citací a seznamů literatury přímo ve svých dokumentech, můžete nainstalovat plugin pro váš textový editor (např. Microsoft Word nebo LibreOffice).
 • Uživatelský účet, který je důležitý hlavně pro uchovávání informací a dokumentů po celou dobu Vaší práce. Umožnuje pracovat na více zařízeních, například stahovat si PDF, nebo data ze školního počítače a pak po synchronizaci pracovat na svém domácím notebooku (kromě PDF se přenesou i poznámky a tagy). Umožnuje také sdílení knihovny s další osobou (například vedoucím práce, nebo s jinými studenty při projektech). Umožňuje Vám také uchovávat správná nastavení a propojení jednotlivých prvků.

Většina citačních manažerů má verze pro více operačních systému. Většinou se jedná o Mac, Windows nebo Linux, ale některé umožnují instalaci na IPhone, nebo IPad.

Citační manažer nainstalovaný na počítači může fungovat offline, nicméně některé funkce budou omezené. Připojení na internet je nutné například při instalaci, automatickém vyhledávání informací o dokumentu, ukládání dokumentů z online prostředí a samozřejmě pro synchronizaci dat při práci na vícero zařízeních.

Práce s citačními manažery

Každý citační manažer je schopen vytvářet citace v textu i seznam literatury podle různých citačních pravidel. Při práci s citačním manažerem nastavte citační styl podle požadavků VŠE (APA 7ed., ČSN ISO 690). Vždy si zjistěte citační styl před začátkem práce. Většina manažerů umí změnit citační styl v průběhu práce pouze pokud používáte plug-in ve svém textovém editoru.

Obecná charakteristika práce se záznamy

Každý citační manažer se snaží ulehčit import záznamů do manažeru a co nejvíce ho automatizovat, existuje pro to několik způsobů.

 • Většina systému pro literární rešerši (databáze, katalogy knihoven, repozitáře apod.) jsou přístupné přes webové rozhraní. Pro uložení dokumentu a informací o něm do citačního manažeru tak poslouží plug-in do webového prohlížeče.
 • Pokud databáze neumožňuje přímý export do používaného citační manažeru ani nefunguje plug-in, pak lze uložit PDF, a to následně přenést do citačního manažeru. Po přenesení se obvykle informace o zdroji automaticky načtou, tedy vytvoří se záznam, v němž je definován autor, název, datum vydání, vydavatel apod.
 • Vyplnění jednotného identifikátoru a vyhledání a načtení informací o dokumentu z vnitřních databáze citačního manažeru.
 • Export nebo import před výměnné formáty dat. Za univerzální formáty lze považovat RIS (Research Information System) a BibTeX. Tímto způsobem lze přenášet informace i z jednoho citačního manažeru do druhého.
 • Manuální vkládání dat (tedy ruční vypisování autorů, názvu, vydavatele apod.) bývá až poslední možností, jak vložit záznam o dokumentu do vytvářené osobní databáze.

Vždy je potřeba zkontrolovat, zda jsou data správně a zda nechybí některé povinné údaje pro tvorbu citace.

Obecná charakteristika citování v textu a tvorba seznamu literatury

Vkládání citací do textu

 • Prvním způsobem je využít propojení s textovými editory. Tato funkce velmi ulehčuje práci při psaní odborného textu. Do textového editoru se naimportuje plug-in (doplněk) citačního manažeru, který propojí vaši osobní databázi s textovým procesorem a poté je možné jednoduše vkládat odkazy na citace do textu.
 • Druhou cestou je vygenerovat citaci přímo z citačního manažeru a vložit ji do textu práce. Bohužel pokud vkládáte citaci takto, nevznikne pak seznam literatury automaticky z citací v textu.

Vytvoření seznamu literatury

 • Pokud máte funkční propojení citačního manažeru s textovým editorem a vkládáte pomocí něho citace do textu, tyto ocitované práce se poté automaticky vygenerují jako seznam použité literatury na konci textu.
 • Nicméně i v případě, že jste vkládali citace do textu ručně, nebo je generovali přímo v citačním manažeru, můžete získat z citačního manažeru seznam literatury a okopírovat ho jako text do své práce.

Obecná charakteristika dalších funkcí

Organizace a řazení: Můžete vytvářet složky, pro efektivní organizaci svých záznamů. To vám umožní snadno třídit a vyhledávat v rámci vaší knihovny. Můžete také zároveň vytvářet a spravovat různé kolekce záznamů pro různé projekty, semináře nebo pro závěrečnou práci.

Anotace a poznámky: můžete si označovat barevně části textu, přidávat vlastní poznámky, komentáře, kategorie a štítky (tzv. tagy). Nejen, že je to užitečné pro uchování vašich myšlenek a zkušeností spojených s konkrétními zdroji, ale samozřejmě to usnadňuje pozdější analýzu, tvoření parafrází, sumarizaci a analýzu dat.

Odkazy mezi záznamy: můžete vytvářet odkazy mezi různými záznamy, což je užitečné při zjišťování vztahů mezi různými zdroji.

Spolupráce a sdílení: Některé citační manažery umožňují spolupracovat s kolegy, sdílet záznamy a pracovat na společných projektech. Po synchronizaci dat pak uvidíte, jaké dokumenty našli Vaši kolegové, jak si dokumenty označili a jaké přidali poznámky.