Výpůjční služby

Odborné knihy i cizojazyčnou beletrii, skripta, časopisy a denní tisk si můžete vypůjčit domů (absenčně) nebo do studoven (prezenčně). Podmínkou je vaše registrace v knihovně.

Knihy, které nemáme ve fondu, je možné si vypůjčit z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS a MMVS).

Knihy vám půjčíme, pokud nemáte vůči knihovně finanční závazky ani závazky věcné (nevrácené knihy s překročenou výpůjční lhůtou).

Jak si půjčit literaturu

  • Knihy k vypůjčení na 1 měsíc domů (absenčně) si můžete objednat v katalogu knihovny. S platnou registrací si po přihlášení do katalogu můžete literaturu objednávat, rezervovat a prodlužovat. Informace o svém čtenářském kontě najdete v horní části obrazovky – volba Váš účet. Knihy si vyzvednete u výpůjčního pultu v knihovně, ze které jste si je objednali.
  • Dokumenty s lokací Točná, Točná (CDMS) a Chris Tame Library jsou zpravidla dostupné do 15 pracovních dnů.
  • Knihy ve studovně si najdete v policích podle číselného a barevného značení na štítku v dolní části hřbetu knihy. Barva štítku spolu s číslem označuje zaměření knihy, doplněné prvními třemi písmeny příjmení autora nebo názvu knihy.
  • Knihy pro absenční výpůjčku ze studoven na Žižkově nebo Jižním Městě si vypůjčíte u výpůjčního pultu příslušné knihovny, můžete si je také objednat v katalogu knihovny.
  • Knihy ke studiu ve studovně (prezenční) si lze na Žižkově pouze výjimečně vypůjčit domů – viz Výpůjční lhůty níže. Na Jižním Městě výpůjčky přes noc neposkytujeme. Prezenční knihy jsou v horní části hřbetu označeny červeným štítkem (= STOP).
  • Časopisy jsou pouze prezenční, starší ročníky si můžete u služby ve studovně objednat ze skladu. Je třeba vyplnit objednací lístek, titul je potom dodán ze skladu do studovny na Žižkově do 20 minut, ze skladu do studovny na Jižním Městě do druhého dne, ze skladu na Točné zpravidla do 15 pracovních dnů (uživatel je informován e-mailem). Umístění jednotlivých výtisků je uvedeno v katalogu knihovny.

Výpůjční lhůty

Výpůjční doba se řídí kombinací statusu výpůjčky a uživatele, status jednotky je vždy uveden v záznamu jednotky.

na 1 měsíc
výpůjční doba 35 dnů, možno 3× prodloužit
prezenční
výjimečně – výpůjčka ze studoven tzv. přes noc – před uzavřením výpůjčního protokolu do 10:00 hod následujícího pracovního dne
dislokované
výpůjčky z ostatních pracovišť VŠE, obraťte se na sekretářku katedry či příslušného pracoviště

Prodloužení výpůjční lhůty

Výpůjční lhůtu si můžete prodloužit, pokud kniha není rezervována pro dalšího čtenáře. Prodloužení je možné provést on-line v katalogu knihovny (pokud ještě neuběhla výpůjční lhůta), telefonicky (Žižkov: 224 095 581, Jižní Město: 224 094 321), osobně u výpůjčního pultu nebo e-mailem na prodluz@vse.cz (nejméně 1 den před uplynutím výpůjční doby).

Při pozdním vrácení jsou účtovány poplatky z prodlení dle platného Ceníku.

Vracení vypůjčené literatury

Vypůjčené dokumenty lze vrátit u výpůjčního pultu nebo do Biblioboxu. Materiály vypůjčené v Knihovně na Jižním Městě je možné vracet v knihovně na Žižkově, a opačně. Knihy jsou do původní knihovny odváženy zpravidla 1x týdně. Knihy čekající na přesun je možné si vypůjčit na místě dočasného uložení, dostupnost je v katalogu označena přesouvá se.

Upomínky

Tři dny před uplynutím výpůjční doby vás e-mailem upozorníme na její konec. Služba není garantována a její případný výpadek nezakládá nárok na storno nebo snížení poplatků.

Při překročení výpůjční lhůty vám automaticky zašleme čtyři upomínky na e-mailovou nebo kontaktní adresu uvedenou při registraci, z toho 2. až 4. upomínka se odesílá vždy i v tištěné podobě. Trvá-li prodlení déle než 54 pracovních dnů, právní oddělení VŠE zasílá doporučeně předžalobní výzvu. Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému vyrovnání závazků uživatele může VŠE chránit svá práva u soudu. Výše poplatků je uvedena v Ceníku.