Meziknihovní výpůjční služby

Knihy a sborníky, které knihovna nevlastní, je možné si vypůjčit z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí. Výpůjční podmínky stanovuje vlastník dokumentu. Upozorňujeme, že v rámci meziknihovní výpůjční služby nelze půjčovat závěrečné kvalifikační práce, celá čísla časopisů, normy a patenty.

Meziknihovní výpůjční služby (MVS a MMVS) mohou využívat registrovaní uživatelé CIKS. Veškeré náklady spojené s vypůjčením literatury z jiné knihovny hradí objednavatel.

Meziknihovní výpůjční služba v rámci ČR (MVS)

Objednávky na MVS z fondu CIKS můžete podat osobně u výpůjčního pultu Knihovny VŠE na Žižkově, spolu s kontaktními údaji zaslat na adresu mvs@vse.cz, nebo využít elektronickou žádanku. Jakmile bude kniha připravena, dostanete zprávu a knihu si vyzvednete u výpůjčního pultu v knihovně na Žižkově.

CIKS poskytuje meziknihovní výpůjční služby ze svých fondů všem knihovnám v rámci ČR a prostřednictvím Národní knihovny ČR i zahraničním institucím.

Objednat MVS…

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Službu CIKS poskytuje ve spolupráci s příslušným oddělením MMVS v Národní knihovně ČR. Zajišťuje výpůjčky publikací a kopie článků ze zahraničních knihoven. Prostřednictvím MMVS lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území ČR. To je nutné si ověřit před zadáním požadavku na MMVS – pro knihy v Souborném katalogu ČR a v Jednotné informační bráně, pro časopisy v elektronickém katalogu EZB a v Souborném katalogu ČR – Seriály.

MMVS je poskytována za úhradu, jejíž výše je stanovena místem vydání publikace, u časopisů se platí za každých 5 stran textu viz Ceník služeb CIKS. Služba je hrazena z finančních prostředků žadatelova pracoviště. Studentům a externím uživatelům doporučujeme, aby se obrátili přímo na příslušné oddělení Národní knihovny ČR.

Jak službu objednat

  1. Vyplňte elektronicky dokument Žádanka na výpůjčku knihy za zahraničí nebo Žádanka na kopii článku ze zahraničního časopisu. Při vyplňování ověřte, zda kniha nebo časopis nejsou dostupné na území ČR. Vyplněný formulář odešlete e-mailem na adresu mmvs@vse.cz.
  2. Žádanka bude doplněna o cenu za službu a odeslána e-mailem zpět. Pokud s cenou souhlasíte, žádanku vytiskněte a nechte potvrdit a podepsat na svém pracovišti.
  3. Podepsanou a orazítkovanou žádanku doručte v papírové podobě do studovny na Žižkově (Jana Uhlíková) nebo na sekretariát CIKS.
  4. Jakmile bude požadovaná kniha nebo článek z časopisu k dispozici na VŠE, vyrozumíme vás e-mailem.