Kopírování, skenování, tisk

Pro samoobslužné kopírování, tisk i skenování můžete využít zařízení v knihovnách:

  • samoobslužnou kopírku v knihovně na Žižkově
  • 2 síťové tiskárny v knihovně na Žižkově a 1 na Jižním Městě
  • knižní a stolní skener v knihovně na Žižkově a stolní skener na Jižním Městě

Peníze v hotovosti na identifikační kartu si můžete vložit v provozních hodinách v Centru informatiky (místnost 22SB), u výpůjčního pultu v knihovně na Žižkově i  na Jižním Městě.

Neregistrovaní uživatelé si mohou vložit potřebný obnos na kartu hosta, zapůjčenou pro jednorázový vstup u výpůjčního pultu v knihovně na Žižkově.

Zhotovení kopií je možné využít pouze pro vlastní potřebu a v souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., (autorský zákon).

Návod k tisku a kopírování, ceny a další informace k systému plateb.