E-verze vybraných českých časopisů

CIKS poskytuje přístup k elektronickým verzím vybraných českých časopisů, které knihovna zpřístupňuje v tištěné podobě. Plné texty vybraných časopisů jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE (místnost 131 SB, e-mail: i-servis@vse.cz).

Bezpečnost a hygiena práce

https://www.praceamzda.cz/archiv-casopisu/bhp
Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a
knihovnických služeb CIKS VŠE.

Dopravní noviny

https://www.dnoviny.cz/
Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a
knihovnických služeb CIKS VŠE.

Economia OnLine

Hospodářské noviny je možné díky KPMG číst v aplikaci (iOS, Android) nebo přes web po přihlášení do sítě školy.

Plné texty dalších periodik jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE.

Název Co je dostupné online URL
Ekonom od r. 1995 http://www.Ekonom.cz
Hospodářské noviny od r. 1995 http://HospodarskeNoviny.cz
Logistika od r. 2001 http://Logistika.iHNed.cz
Moderní obec od r. 2001 http://www.ModerniObec.cz
Moderní řízení od r. 2001 http://www.ModerniRizeni.cz
Právní rádce od r. 2001 https://pravniradce.ekonom.cz/archiv
Respekt od r. 1990 http://Respekt.iHNed.cz/

Finance a úvěr / Czech Journal of Economics and Finance

http://journal.fsv.cuni.cz/
Plné texty jsou volně dostupné od roku 1990 do současnosti.

Obchodní věstník

https://ov.gov.cz/ nebo https://ov.ihned.cz/
Obchodní věstník na stránkách Portálu veřejné správy https://ov.gov.cz/: od roku 1992 – do současnosti. E.conomia Obchodní věstník https://ov.ihned.cz/: dispozici jsou záznamy za posledních 6 měsíců.

Práce a mzda

https://www.praceamzda.cz/archiv-casopisu/pam
Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE.

Publikace vydávané Českou národní bankou

http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/publikace/

Název URL
Výroční zprávy http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/index.html
Zprávy o finanční stabilitě https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/publikace-o-financni-stabilite/
Zprávy o inflaci https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-inflaci/
Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zpravy-o-vykonu-dohledu-nad-financnim-trhem/#

TEST

http://www.dtest.cz
Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a
knihovnických služeb CIKS VŠE.

Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu

https://www.nku.cz/scripts/rka/vestnik.asp
Plné texty jsou volně dostupné od roku 2007 do současnosti.