E-verze vybraných českých časopisů

CIKS poskytuje přístup k elektronickým verzím vybraných českých časopisů, které knihovna zpřístupňuje v tištěné podobě. Plné texty vybraných časopisů jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE (místnost 34 SB, e-mail: i-servis@vse.cz).

Bezpečnost a hygiena práce

http://bozp.wkonline.cz/

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a
knihovnických služeb CIKS VŠE.

Computer

https://cs.publero.com/title/computer_1

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE, a to od r. 2014.

Economia OnLine

Online archivyhttp://eol.ihned.cz/index.php?p=O10100

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a
knihovnických služeb CIKS VŠE.

Název Co je dostupné online URL
Bankovnictví 2000-2013 http://Bankovnictvi.iHNed.cz
Business Spotlight 2004-2012 http://www.Business-Spotlight.cz/
Ekonom od r. 1997 http://www.Ekonom.cz
Finanční management 2004-2013 http://www.ManagerWeb.cz
Finanční poradce 2003-2013 http://www.FPweb.cz/
Hospodářské noviny od r. 1995 http://HospodarskeNoviny.cz
Logistika od r. 2001 http://Logistika.iHNed.cz
Marketing & Media od r. 1999 http://www.MaM.cz
Moderní obec od r. 2001 http://www.ModerniObec.cz
Moderní řízení od r. 2001 http://www.ModerniRizeni.cz
Právní rádce od r. 2000 http://www.PravniRadce.cz
Respekt od r. 1990 http://Respekt.iHNed.cz/
Trend Marketing 2004-2012 http://TrendMarketing.cz

Euro

https://cs.publero.com/title/euro

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE, a to od r. 2014.

Finance a úvěr / Czech Journal of Economics and Finance

http://journal.fsv.cuni.cz/

Plné texty jsou volně dostupné od roku 1990 do současnosti.

Jurisprudence

http://www.jurisprudence.cz/

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a
knihovnických služeb CIKS VŠE.

Obchodní věstník

http://ov.ihned.cz/

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE.

Právo pro podnikání a zaměstnání

http://www.lexisnexis-online.cz/databaze

Klikněte na záložku „Časopisy LexisNexis“ a dále na odkaz „Právo pro
podnikání a zaměstnání“. Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových
informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE.

Publikace vydávané Českou národní bankou

http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/publikace/

Název URL
Výroční zprávy http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/index.html
Zprávy o finanční stabilitě http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/index.html
Zprávy o inflaci http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/index.html
Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/index.html

TEST

http://www.dtest.cz

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a
knihovnických služeb CIKS VŠE.

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, místnost č. 034 SB.

pondělí – pátek 9.00-11.00 a 13.00-16.00 hod.
e-mail: i-servis@vse.cz
tel.: 224 095 129, 224 095 291, 224 095 580

Úspěch

http://e-api.cz/

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a
knihovnických služeb CIKS VŠE, a to v rozsahu 2007-2011.

Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu

http://www.nku.cz/cz/publikace/vestnik-nku.htm

Plné texty jsou volně dostupné od roku 1993 do současnosti.

Zdravotnictví a medicína

http://zdravi.e15.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/

Plné texty jsou dostupné pouze v Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE, a to v rozsahu od r. 1999 do současnosti.