Citační rejstříky

Co je to citační rejstřík

Citační rejstříky jsou polytematické databáze, které se soustředí na indexování velkého množství odborných textů (především článků a příspěvků z odborných periodik a konferencí) a hledají mezi nimi citační vazby. Obsahují bibliografické informace a záznamy jek o konkrétních publikacích, tak o časopisech a sbornících, ve kterých jsou publikovány a též sleduje citační ohlasy a vazby mezi vědci a vědeckými pracovišti.

Pomocí informací o citovanosti mohou sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách.

Citační rejstříky nemusí obsahovat plné texty článků, soustředí se hlavně na jejich citační provázanost. Z té pak vychází různé metriky (scientometrické indikátory), hodnotící jak periodikum, ve kterém články vychází, tak citační ohlas jejich autorů. Nejznámnějšími metrikami jsou:

  • Impakt Faktor (IF), Article Influence Score (AIS) či Scimago Journal Rank (SJR) pro hodnocení vědeckých časopisů,
  • H-index pro hodnocení citačního ohlasu konkrétního autora,
  • citovanost článku pro hodnocení odezvy na obsah daného článku ve vědecké komunitě.

Citační rejstříky jsou velice vhodným informačním zdrojem pro identifikaci významných a úspěšných vědců, vědeckých pracovišť a stěžejních článků apod. pro oblast vašeho zájmu nebo zorientování se v daném vědeckém oboru.

Na VŠE jsou k dispozici celosvětově nejvýznamnější citační rejstříky Web of Science a Scopus.

Citační rejstřík Web of Science obsahuje navíc také speciální unikátní databázi Journal Citation Reports zaměřenou na měření citačního ohlasu jednotlivých titulů vědeckých časopisů a disciplín, kterou lze využít například k vytipování vhodných vědeckých impaktovaných časopisů a ověření hodnoty impakt faktoru vybraného časopisu.

Jako inspiraci pro práci s citačními rejstříky vám doporučujeme následující návody:

Hledání tématu v citačním rejstříku Web of Science

Po načtení hlavní stránky databáze Web of Science zkontrolujte, zda je automaticky nastavena volba databáze „Web of Science Core Collection“. Název databáze se zobrazuje v horní liště. Pokud se vám objeví v záhlaví jiný název databáze (např. „All Databases“), je nutné provést nastavení databáze ručně v roletovém menu u volby „Search in“.

Pro vyhledání konkrétního tématu se nejlépe hodí typ vyhledávání „Documents“, které je implicitně nastaveno po načtení hlavní stránky databáze. V roletovém menu vedle vyhledávacího políčka zvolte volbu „Topic“ a do vyhledávacího políčka napište vhodná klíčová slova pro vaše téma. Po kliknutí na tlačítko „Search“ se budou klíčová slova hledat v názvech, abstraktech a předmětových heslech.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.

Kliknutím na název článku se zobrazí plný záznam článku, kde lze kromě tradičních bibliografických informací a abstraktu získat např. údaje o dílech, která daný článek citují, kontaktní informace na autory článku nebo seznam použité literatury.

Kliknutím na odkaz „Citations“ se zobrazí veškeré články z citačního rejstříku, které daný vyhledaný článek citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Hledání citačního ohlasu autora v citačním rejstříku Web of Science

Po načtení hlavní stránky databáze Web of Science zkontrolujte, zda je automaticky nastavena volba databáze „Web of Science Core Collection“. Název databáze se zobrazuje v horní liště. Pokud se vám objeví v záhlaví jiný název databáze (např. „All Databases“), je nutné provést nastavení databáze ručně v roletovém menu u volby „Search in“.

Pro vyhledání citačního ohlasu konkrétního autora se nejlépe hodí typ vyhledávání „Cited References“. Klikněte na volbu „Cited References“.

V zobrazeném formuláři vyberte v roletovém menu volbu „Cited Author“ a do vyhledávacího pole vyplňte jméno autora bez diakritiky ve formě příjmení a iniciály křestního jména, popř. použijte autorský rejstřík, který se zobrazí po kliknutí na ikonu „AZ“ v poli formuláře, kam se zapisuje jméno hledaného autora.

V případě, že je autor v rámci databáze citován v dílech jiných autorů, následuje identifikace jeho děl v seznamu výsledků. Po kontrole a označení relevantních děl klikněte na tlačítko „See Results“.

Načte se seznam výsledků s veškerými články z citačního rejstříku, které daného autora citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo konkrétního autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.

Hledání citačního ohlasu konkrétního díla v citačním rejstříku Web of Science

Po načtení hlavní stránky databáze Web of Science zkontrolujte, zda je automaticky nastavena volba databáze „Web of Science Core Collection“. Název databáze se zobrazuje v horní liště. Pokud se vám objeví v záhlaví jiný název databáze (např. „All Databases“), je nutné provést nastavení databáze ručně v roletovém menu u volby „Search in“.

Pro vyhledání citačního ohlasu konkrétního díla se nejlépe hodí typ vyhledávání „Cited References“. Klikněte na volbu „Cited References“.

V zobrazeném formuláři vyberte v roletovém menu volbu „Cited Work“ a do vyhledávacího pole vyplňte jméno časopisu, konference, knihy nebo kapitoly knihy. V případě, že hledáte konkrétní článek, použijte volbu „Cited Title“. Vyhledávání lze také doplnit volbou pro jméno autora „Cited Author“.

V případě, že je dílo v rámci databáze citováno v dílech jiných autorů, následuje identifikace tohoto díla v seznamu výsledků. Po kontrole a označení relevantních děl klikněte na tlačítko „See Results“.

Načte se seznam výsledků s veškerými články z citačního rejstříku, které dané dílo citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dané dílo a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.

Práce s článkem v citačním rejstříku Web of Science

Plný záznam článku v databázi Web of Science vám kromě tradičních bibliografických údajů poskytne informace o všech článcích, ve kterých daný článek figuroval v seznamu použité literatury, kliknutím na odkaz „Citations“ v pravém sloupci.

Načte se seznam s veškerými články z citačního rejstříku, které daný článek citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo konkrétního autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Pokud se chcete naopak detailně seznámit s použitou literaturou v článku, který jste si vyhledali v databázi Web of Science, použijte odkaz „Cited References“ v pravém sloupci.

V případě, že se vyskytuje plný záznam článku v seznamu použité literatury v databázi Web of Science, můžete si daný článek jednoduše zobrazit a zjistit další detaily kliknutím na jeho název.

Relevantní články s podobnou tematikou k danému článku zobrazíte kliknutím na odkaz „View Related Records“ v pravém sloupci.

Velice praktické jsou také kontaktní informace o autorech, které lze např. využít pro komunikaci ohledně získání reprintu článku nebo pro vytipování pracoviště, které se zabývá stejným oborem zájmu jako vy.

Aktuální hodnota impakt faktoru časopisu, ve kterém byl daný článek publikovaný, je uvedena pod základními údaji o článku.

Hledání tématu v citačním rejstříku Scopus

Pro vyhledání konkrétního tématu v databázi Scopus se nejlépe hodí typ vyhledávání „Document search“, které je implicitně nastaveno po načtení hlavní stránky databáze. V roletovém menu vedle vyhledávacího políčka zvolte volbu „Article Title, Abstract, Keywords“ a do vyhledávacího políčka napište vhodná klíčová slova pro vaše téma. Po kliknutí na tlačítko s ikonou lupy se budou klíčová slova hledat v názvech, abstraktech a předmětových heslech.


Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Kliknutím na název článku se zobrazí plný záznam článku, kde lze kromě tradičních bibliografických informací a abstraktu získat např. údaje o dílech, která daný článek citují, nebo seznam použité literatury.

Kompletní seznam článků z citačního rejstříku, které daný vyhledaný článek citují, načtete kliknutím na odkaz „View all citing documents“. Z údajů z citujících článků je možné mimo jiné provést analýzu, kteří autoři a pracoviště se zabývají totožnou tematikou a dále rozvíjí myšlenky autora.Ikona obálky vedle jména autora vám poskytne e-mailovou adresu daného autora, kterou lze např. využít pro komunikaci ohledně získání reprintu článku nebo navázání spolupráce. Kliknutím na jméno autora zobrazíte jeho profilovou stránku v databázi Scopus včetně hodnoty jeho h-indexu.Hledání citačního ohlasu autora v citačním rejstříku Scopus

Pro vyhledání citačního ohlasu konkrétního autora v databázi Scopus se nejlépe hodí typ vyhledávání „Document search“, které je implicitně nastaveno po načtení hlavní stránky databáze. V roletovém menu vedle vyhledávacího políčka zvolte volbu „References“, do vyhledávacího políčka napište jméno autora bez diakritiky nejlépe ve formě příjmení a iniciála křestního jména a klikněte na ikonu lupy.


Načte se seznam výsledků se všemi články z citačního rejstříku, které daného autora citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo konkrétního autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Hledání citačního ohlasu konkrétního díla v citačním rejstříku Scopus

Pro vyhledání citačního ohlasu konkrétního díla v databázi Scopus se nejlépe hodí typ vyhledávání „Document search“, které je implicitně nastaveno po načtení hlavní stránky databáze. V roletovém menu vedle vyhledávacího políčka zvolte volbu „References“ a do vyhledávacího políčka napište název díla.

Pokud chcete dotaz zpřesnit o další kritérium hledání – např. jméno autora, klikněte na tlačítko „+“ vedle roletkového menu u vyhledávacího políčka. Do nově zobrazené druhé řádky vyhledávacího políčka napište jméno autora bez diakritiky nejlépe ve formě příjmení a iniciála křestního jména a spusťte hledání kliknutím na ikonu lupy.


Načte se seznam výsledků se všemi články z citačního rejstříku, které dané dílo citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na konkrétní dílo a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.

Výsledky hledání lze dodatečně různě filtrovat a zpřesňovat pomocí menu v levém sloupci. Praktickým nástrojem je také možnost volby řazení záznamů podle jejich citovanosti.


Práce s článkem v citačním rejstříku Scopus

Plný záznam článku v databázi Scopus vám kromě tradičních bibliografických údajů poskytne informace o všech článcích, ve kterých daný článek figuroval v seznamu použité literatury, kliknutím na odkaz „View all citing documents“ v pravém sloupci.


Načte se seznam se všemi články z citačního rejstříku, které daný článek citují, tj. lze pozorovat, jak vědecká obec reaguje na dílo konkrétního autora a rozvíjí ho, a identifikovat autory a pracoviště, která se zabývají totožnou tematikou.


Pokud se chcete naopak detailně seznámit s použitou literaturou v článku, který jste si vyhledali v databázi, prostudujte sekci „References“. V případě, že se vyskytuje plný záznam článku ze seznamu použité literatury v databázi Scopus, můžete si daný článek jednoduše zobrazit a zjistit další detaily kliknutím na jeho název.


Relevantní články s podobnou tematikou k danému článku zobrazíte kliknutím na odkaz „View all related documents based on references“ v pravém sloupci.


Velice praktické jsou také kontaktní informace o autorech, které lze např. využít pro komunikaci ohledně získání reprintu článku nebo pro vytipování pracoviště, které se zabývá stejným oborem zájmu jako vy. Ikona obálky vedle jména autora vám poskytne e-mailovou adresu daného autora.


Kliknutím na jméno autora zobrazíte jeho profilovou stránku v databázi Scopus včetně hodnoty jeho h-indexu.