Web of Science (WOS)

Web of Science (WoS) je produkt, založený společností Thomson Reuters, který v současné době provozuje společnost Clarivate. WoS je vstupní bránou do celé řady informačních zdrojů, z nichž jsou na VŠE v Praze využívány dvě databáze – Web of ScienceTM Core Collection a Journal Citation Reports.

Web of ScienceTM Core Collection

Databáze Web of ScienceTM Core Collection, součást kolekce databází v rámci Web of Science (WoS), je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje, soubor vysoce kvalitních databází s informacemi o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Obsahuje bibliografické záznamy včetně abstraktů, citace prací autorů z celého světa a i plné texty, pokud jsou zdrojová periodika předplacena u vydavatele nebo dostupné v rámci Google Scholar nebo Open Access. Retrospektiva databáze je od roku 1900, periodicita aktualizace je týdenní.

Databáze obsahuje 6 citačních indexů – rejstříků (databází):

  • Science Citation Index Expanded (SCI EXPANDED) – přírodní vědy – sleduje citace ve vědeckých časopisech ze 150 oborů přírodních a technických věd od r. 1900, zdrojem je přes 8 500 periodik.
  • Social Science Citation Index (SSCI) – společenské vědy – sleduje citace ve vědeckých časopisech z 55 oborů společenských věd, zdrojem je přes 3 000 periodik a vybraně indexuje 3 500 uznávaných světových vědeckých a technických časopisů – od r. 1900.
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – umění a humanitní vědy – sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů humanitních věd a uměnovědy, zdrojem je přes 1 700 periodik a dále indexuje vybrané články z více než 250 vědeckých a společenskovědních časopisů – od r. 1975.
  • Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) – přírodní vědy – sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů přírodních a technických věd.
  • Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) – společenské vědy a humanitní vědy – sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů společenských a humanitních věd a uměnovědy.
    Conference Proceedings citační rejstříky indexují z více než 148 000 konferencí z 256 vědních oborů od r. 1990, citované reference a kumulativní počty citací od r.1999.
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – data od r. 2015 z nově vznikajících vědních oborů a vysoce kvalitních regionálních časopisů, které prošly počátečním evaluačním procesem, ale prozatím čekají na případné zařazení do citačních rejstříků SCI EXPANDED, SSCI, A&HCI.

Vyhledávání: podle tématu, názvu dokumentu, autora, identifikačního čísla autora, korporativního autorství, editora, názvu zdrojového dokumentu, digitálního čísla dokumentu, roku vydání, konference, grantové agentury, čísla grantu, citovaného autora, citované práce, citovaného roku, atd. s pomocí booleovských a proximitních operátorů a operátorů rozšíření. K dispozici jsou též pomocné rešeršní nástroje – selekční rejstříky: autorský, korporativního autorství, plných názvů zdrojového dokumentu, atd.

Journal Citaton Reports (JCR)

Journal Citation Reports, součást kolekce databází v rámci Web of Science (WoS), je unikátní databáze, jež představuje roční metrickou kumulaci citačních údajů obsažených v databázi Web of Science. Tento doplněk databáze Web of Science je zdrojem pro získávání metrických ukazatelů jako Impact factorImmediacy Index – Index bezprostřední odezvy, Cited Half-life – citačního poločasu i řady dalších informací – seznamu časopisů, které daný titul citují a dalšího seznamu periodik, které jsou daným titulem citovány, dále údajů o vydavatelích, celkovém počtu článků v daném roce, ISSN čísla jednotlivých titulů, atd.

Vyhledávání: podle určitého časopisu, skupiny časopisů, tématu, vydavatele, země, podle edice a roku.

Druh obsahu:WoS - bibliografické záznamy s abstrakty, citace prací, výjimečně plné texty; JCR - metrické údaje, faktografické údaje
Retrospektiva:WoS od r. 1900, JCR od r. 1997
Četnost aktualizace:WoS týdně, JCR ročně
Dostupnost:online
Témata:akcie, analýzy, bankovnictví, demografie, ekonomie, finance, management, marketing, multioborové zdroje, obchod, počítačová věda, podniky, právo, průmysl, společenské vědy, statistika & statistiky, účetnictví
Přejít na zdroj
Web of Science (WOS)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: