Multioborové zdroje

Web of Science (WOS)

mezinárodní citační rejstřík - databáze, která měří citovanost článků z časopisů s přidělenou hodnotou tzv. impakt faktoru a vybraných konferenčních sborníků

 

Scopus

mezinárodní citační rejstřík – databáze, která měří citovanost jednotlivých článků z časopisů s přidělenou hodnotou SCImago Journal Rank (SJR) a konferenčních sborníků

 

ProQuest Central

plné texty z odborných časopisů a novin ze společenských, humanitních i přírodních věd, tržní zprávy, profily vybraných firem a průmyslových odvětví

 
 
 

InCites

nástroj pro hodnocení a srovnávání citačního ohlasu jak konkrétních jednotlivců, tak i celých pracovišť, institucí, zemí světa nebo vědeckých oborů na základě dat z databáze Web of Science

 
 

EBSCO

plné texty stěžejních časopisů z oblasti ekonomie, humanitních a sociálních věd, vybrané profily obchodních společností, ekonomické analýzy, studie a zprávy