Semináře

Pokud máte dotaz ke konkrétní problematice s odkazem na jakékoliv níže uvedené téma semináře, neváhejte nás kontaktovat na i-servis@vse.cz

Chcete dostávat informace o seminářích mailem?

Připojte se do týmu Semináře knihovny VŠE a automaticky vám budou chodit pozvánky na jednotlivé semináře.

Tematické zaměření seminářů

Správné citování, citační software

Využívání tištěných a elektronických zdrojů, vyhledávání

Citační rejstříky, autorské profily, citační ohlasy

Semináře do výuky

Knihovna poskytuje semináře i do výuky konkrétních předmětů. Pokud vás některé téma zaujalo, kontaktujte nás na i-servis@vse.cz, abychom domluvili detaily semináře. Aby byl seminář knihovny v předmětu užitečný, je vhodné a potřebné ho co nejvíce provázat s učivem předmětu, a měl by i tematicky navazovat na probíranou látku.

Při domlouvání seminářů do výuky je tedy zvykem, že s vyučujícím

  1. před seminářem společně připravíme, jak provázat seminář a výuku a zamyslíme se také např. nad zadáním domácího úkolu studentům a
  2. vyučující je na semináři přítomen a seminář uvede, tj. zasadí do kontextu celého kurzu, příp. doplní výklad, pokud to uzná za vhodné vzhledem k cílům kurzu.

Do bakalářských a diplomových seminářů zařazujeme obvykle e-zdroje a pravidla správného citování.