Semináře

Pokud máte dotaz ke konkrétní problematice s odkazem na jakékoliv níže uvedené téma semináře, neváhejte nás kontaktovat na i-servis@vse.cz

Chcete dostávat informace o seminářích mailem?

Připojte se do týmu Semináře knihovny VŠE a automaticky vám budou chodit pozvánky na jednotlivé semináře.

Tematické zaměření seminářů

Citace pro začátečníky

Při psaní každé vysokoškolské práce je potřeba důsledně citovat všechny použité zdroje. Ty se již odlišují od pramenů používaných v pracích na střední škole, může jít o odbornější články, knihy, data sety či data z výzkumu. Nejste si jistí, jak si s tím poradit a máte obavy z plagiátorství? Ukážeme vám, jak správná citace vypadá, jak ji umístit do svého textu a jaké citační styly se používají na VŠE. Vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi přímou citací a parafrází a jak s nimi pracovat. A na závěr Vám poradíme, jak si tuto práci ulehčit pomocí citačního softwaru.

E-zdroje a jak v nich efektivně hledat

Seminář je zaměřen na klíčové dovednosti pro rychlé a efektivní vyhledávání v e-zdrojích. Naučíte se, jak u vyhledávání přemýšlet a co vede k dobrým výsledkům. Řekneme si, co je třeba vědět, abyste hledáním netrávili zbytečně moc času. Prakticky si projdeme, co funguje a proč.
Co jsou e-zdroje: vědecké články z odborných časopisů, statistická data, e-knihy, analýzy a mnoho dalšího. Předplácíme pro vás cca 30 e-zdrojů, což znamená řádově stovky tisíc e-knih, desítky tisíc titulů časopisů, nepočítaně statistik, světově nejlepší citační rejstříky atd. – velký objem digitálního obsahu. Přehled najdete na https://knihovna.vse.cz/zdroje
Tři důvody, proč se o ně zajímat:
 1. Protože jste na vysoké škole, a tady se předpokládá, že s e-zdroji umíte pracovat.
 2. Základem každé odborné práce je kvalitní literatura – vědecké články z uznávaných časopisů, dobře zpracované knihy, spolehlivá data, důvěryhodné analýzy.
 3. Čím dříve se naučíte využívat e-zdroje, tím efektivnější může být vaše studium.
Co konkrétně seminář obsahuje: Dvě části. V první se podíváme na principy efektivního vyhledávání (jak se ukáže, je důležité hlavně to, jak o problému přemýšlíte a jak umíte naformulovat, co hledáte), ve druhé na konkrétních příkladech uvidíte, jak při hledání v jednotlivých e-zdrojích postupovat.

Data o firmách

Data o firmách jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, postavení na trhu. Vedle analytických dovedností, jež získáte během studia, vám knihovna nabízí podrobné seznámení s rozhraním a možnostmi vybraných databází, jež máte na VŠE dostupné.

Na semináři se naučíte vyhledávat informace o ročním obratu, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd., a to na konkrétních příkladech českých firem v licencované databázi Albertina. Naučíme se pracovat s veřejně dostupných rejstříky, které jsou dostupné v  ČR a EU. Údaje o velkých zahraničních firmách budeme hledat v databázích EBSCO, ProQuest a Orbis Europe.

Kde hledat legislativní data

Na semináři si prakticky ukážeme práci s profesionálním právním software, který máte na VŠE k dispozici. Budeme se věnovat časovým zněním předpisů, provázání zákona s prováděcími předpisy, základním vztahům mezi předpisy navzájem i vůči literatuře či ke speciálním databázím a službám ASPI a Fulsoftu. Naučíte se hledat příslušnou judikaturu (soudní rozhodnutí, např. Ústavního soudu) a související literaturu. Předvedeme si funkci modulu Kalkulačky (Životní minimum, Výpočet dovolené) a vyhledávání technických norem ČSN. Stručně si ukážeme i provázání předpisů EU se českou legislativou.

E-knihy v knihovně VŠE

Na semináři se dozvíte, jaké elektronické knihy máte k dispozici na VŠE a kde je najdete. Nabídku e-knih neustále rozšiřujeme, aktuálně je jich pro vás ke čtení k dispozici kolem 200 tisíc. Kde je najít, jak číst na různých zařízeních, co dělat, když něco nefunguje – na to vše se podíváme na semináři o e-knihách.

Web of Science a Scopus v akademické praxi: kde publikovat a jak spravovat autorský profil

Citační rejstříky jsou specifické databáze mapující citovanost jednotlivých časopisů, článků, konferenčních příspěvků nebo autorů. V tomto semináři se nebudeme věnovat vyhledávání článků, ale zaměříme se na možnosti, které citační rejstříky nabízí publikujícím autorům. Ukážeme si: jak vytipovat nejkvalitnější časopisy v oboru, jak vyhodnotit, zda jsou vhodné k publikování vlastních děl, co jsou a jaký mají význam zkratky jako jsou IF, SJR, AIS a kde takové údaje hledat. Na závěr vysvětlíme možnosti, jak spravovat svůj vlastní profil a publikační činnost (zjištění vlastního H-indexu, založení vědeckého profilu ORCID).

Kde získat důvěryhodná data (průzkum trhu)

Téměř ke všemu dnes potřebujete data. V rámci práce s databází Passport a Statista si  ukážeme, jak nalézt statistická data, analýzy a ukazatele, které jsou klíčové pro průzkum trhu z hlediska různých komodit či geografického vymezení. Data o spotřebitelských trzích, o kapitálovém trhu, o jednotlivých ekonomikách světa můžete najít i na stránkách statistických úřadů, jiná nejsou volně dostupná. Na semináři vás naučíme pracovat i s licencovanými databázemi IMF eLibraryOECD iLibrary, které poskytují údaje trzích.

Kde získat důvěryhodná data (demografie a základní makroekonomické údaje)

Téměř ke všemu dnes potřebujete data. V rámci práce se představíme data ze statistických úřadů, Word Bank apod.   Na semináři vás naučíme pracovat i s licencovanými databázemi IMF eLibraryOECD iLibrary, kkteré poskytují údaje o ekonomických indikátorech včetně dalších zajímavých statistických ukazatelů, zpráv a analýz. Kromě demografických údajů projdeme i statistiky benefitů a mezd, zaměstnanosti, podnikatelského prostředí, HDP, úrokových sazeb apod.

Citace prakticky: nechte Zotero pracovat za vás

Na semináři se naučíte používat jeden z nejlepších nástrojů pro citování: Zotero. Ukážeme si, jak si udržet pořádek v seznamu literatury a jak efektivně při psaní odkazovat na použitou literaturu pomocí citačního software. Naučíte se přizpůsobit citační software Zotero svým potřebám a využívat jeho možnosti tak, aby zapadl do vašeho způsobu práce s odbornou literaturou. Dozvíte se, jak si  správně nastavit citační styl ISO 690 nebo APA pro bakalářskou nebo diplomovou práci. Naučíte se efektivně pracovat s PDF přílohami uložených záznamů.

Jak využít myšlenkové mapy pro zefektivnění studia

Seminář se zaměří na představení a praktické vyzkoušení jedné z velmi užitečných technik – myšlenkových map. S pomocí listu papíru a barevných tužek si zkusíte, jak lze graficky zaznamenávat nápady, třídit si myšlenky, připravovat podklady pro prezentaci nebo zpracovávat nová studijní témata. V závěru semináře si krátce představíme i softwarové nástroje pro tvorbu myšlenkových map.

Strategie úspěšného vyhledávání informací

Seminář z dílny oborových knihovníků, který odhalí základní tipy a zásady rychlého a efektivního rešeršování neboli vyhledávání informací k určitému tématu. Účastníci se během semináře mimo jiné dozvědí, jak si ujasnit svoji informační potřebu, jak přemýšlet o vhodných informačních zdrojích, jak zvolit výstižná klíčová slova a chytře zadat svůj dotaz a jak se rychle zorientovat ve vyhledaných dokumentech a využít je pro další hledání.

Citační workshop: řešíte problémy s citacemi v bakalářce nebo diplomce?

Pokud právě píšete bakalářskou nebo diplomovou práci a řešíte, jak ocitovat různé záludnější typy dokumentů, tento workshop je určen právě vám. Navážeme na příklady z webu knihovny (knihovna.vse.cz/citace) a ukážeme si, co všechno se může při citování pokazit a jak to vyřešit.

Pokud nepoužíváte citační software (např. Zotero), na konkrétních ukázkách uvidíte, proč a jak ho používat a kde vám může ušetřit práci. Poradíme vám i s nastavením počítače, bude-li třeba.

Během workshopu vám ale především pomůžeme vyřešit vaše vlastní nejistoty a problémy s citováním, přijďte proto připraveni – problematické dokumenty s sebou.

Workshop není primárně určen pro úplné začátečníky, těm doporučujeme nejprve absolvovat seminář Citace pro začátečníky.

Jak efektivně vyhledávat literaturu a tvořit literature review

Nově pro Vás knihovna připravila seminář zaměřený na to, jak efektivně tvořit přehled literatury o daném tématu. Seminář je určen pro studenty, jež se připravují na psaní své bakalářské/diplomové práce, nebo je čeká připravit si zadání práce. Seminář probíhá prezenčně formou praktického nácviku.

Co Vás naučíme:

 • Vybrat správné zdroje pro vyhledávání odborné literatury.
 • Vyhledávat literaturu a efektivně nakládat s časem.
 • Kriticky hodnotit vyhledané dokumenty.

Poradíme vám:

 •  Triky a tipy, jak na klíčová slova.
 • Jak podle výsledků přistupovat k tématu (souvislosti, zákonitosti, neshody, zásadní změny a mezery).
 • Jak můžete přehled literatury uspořádat.

Semináře do výuky

Knihovna poskytuje semináře i do výuky konkrétních předmětů. Pokud vás některé téma zaujalo, kontaktujte nás na i-servis@vse.cz, abychom domluvili detaily semináře. Aby byl seminář knihovny v předmětu užitečný, je vhodné a potřebné ho co nejvíce provázat s učivem předmětu, a měl by i tematicky navazovat na probíranou látku.

Při domlouvání seminářů do výuky je tedy zvykem, že s vyučujícím

 1. před seminářem společně připravíme, jak provázat seminář a výuku a zamyslíme se také např. nad zadáním domácího úkolu studentům a
 2. vyučující je na semináři přítomen a seminář uvede, tj. zasadí do kontextu celého kurzu, příp. doplní výklad, pokud to uzná za vhodné vzhledem k cílům kurzu.

Do bakalářských a diplomových seminářů zařazujeme obvykle e-zdroje a pravidla správného citování.