Semináře

Pokud máte dotaz ke konkrétní problematice s odkazem na jakékoliv níže uvedené téma semináře, neváhejte nás kontaktovat na i-servis@vse.cz

Chcete dostávat informace o seminářích mailem?

Připojte se do týmu Semináře knihovny VŠE a automaticky vám budou chodit pozvánky na jednotlivé semináře.

Tematické zaměření seminářů

Jak správně citovat

Při psaní každé práce je potřeba důsledně citovat všechny použité zdroje. Nevíte si rady, jak ocitovat vybraný konkrétní informační zdroj? Nejste si jistí, kde správně umístit odkaz na použitý zdroj v textu?

Naučíme vás:

  • kde najít potřebné údaje pro správnou citaci,
  • jak se vypořádat s chybějícími údaji,
  • jak citovat elektronické dokumenty, zákony, statistická data atd.

Citování vyzkoušíme i prakticky s využitím citačního programu Zotero, a to podle ISO 690 i APA. Po skončení semináře jsou možné individuální konzultace, poradíme vám i s nastavením počítače.

E-zdroje a jak v nich efektivně hledat

Základem každé dobré odborné práce je kvalitní literatura – vědecké články z uznávaných časopisů, odborné knihy, spolehlivá data, důvěryhodné analýzy. Jenže kde a jak je najít? Knihovna VŠE vám zprostředkovává přístup do e-zdrojů, které právě tento obsah nabízejí. Podívejte se na kompletní přehled e-zdrojů na VŠE – po přihlášení je můžete využívat odkudkoliv. Pokud vám vyučující doporučí nějaké konkrétní e-zdroje nebo e-učebnice, najdete je právě zde.

Seminář je zaměřen na klíčové dovednosti pro rychlé a efektivní vyhledávání v e-zdrojích. Naučíte se, jak u vyhledávání přemýšlet a co vede k dobrým výsledkům. Řekneme si, co je třeba vědět, abyste hledáním netrávili zbytečně moc času. Prakticky si projdeme, co funguje a proč.

Data o firmách

Data o firmách jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, postavení na trhu. Vedle analytických dovedností, jež získáte během studia, vám knihovna nabízí podrobné seznámení s rozhraním a možnostmi vybraných databází, jež máte na VŠE dostupné.

Na semináři se naučíte vyhledávat informace o ročním obratu, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd., a to na konkrétních příkladech českých firem v licencované databázi Albertina. Naučíme se pracovat s veřejně dostupných rejstříky, které jsou dostupné v  ČR a EU. Údaje o velkých zahraničních firmách budeme hledat v databázích EBSCO, ProQuest a Passport. V rámci práce s databází Passport si také ukážeme, jak nalézt statistická data, analýzy a ukazatele, které jsou klíčové pro průzkum trhu z hlediska různých komodit či geografického vymezení.

Kde hledat legislativní data

Na semináři si prakticky ukážeme práci s profesionálním právním software, který máte na VŠE k dispozici. Budeme se věnovat časovým zněním předpisů, provázání zákona s prováděcími předpisy, základním vztahům mezi předpisy navzájem i vůči literatuře či ke speciálním databázím a službám ASPI a Fulsoftu. Naučíte se hledat příslušnou judikaturu (soudní rozhodnutí, např. Ústavního soudu) a související literaturu. Předvedeme si funkci modulu Kalkulačky (Životní minimum, Výpočet dovolené) a vyhledávání technických norem ČSN. Stručně si ukážeme i provázání předpisů EU se českou legislativou.

E-knihy v knihovně VŠE

Na semináři se dozvíte, jaké elektronické knihy máte k dispozici na VŠE a kde je najdete. Nabídku e-knih neustále rozšiřujeme, aktuálně je jich pro vás ke čtení k dispozici kolem 200 tisíc. Kde je najít, jak číst na různých zařízeních, co dělat, když něco nefunguje – na to vše se podíváme na semináři o e-knihách.

Citační rejstříky: Web of Science a Scopus v akademické praxi

Citační rejstříky jsou specifické databáze mapující citovanost jednotlivých časopisů, článků, konferenčních příspěvků nebo autorů. Díky poměrně přísnému výběru, kterým procházejí časopisy a konference zařazené do citačních rejstříků, obsahují výsledky hledání obvykle relevantnější články než při vyhledávání jinde. Na semináři vám vysvětlíme význam a použití scientometrických indikátorů pro hodnocení časopisů (Article Influence Score, Journal Impact Factor, SCImago Journal Rank) nebo autorů (H-index) a naučíme vás, jak vytipovat nejcitovanější články (a tím i autory) v oboru.

Kde získat důvěryhodná data (statistické databáze)

Téměř ke všemu dnes potřebujete data. Data o spotřebitelských trzích, o kapitálovém trhu, o jednotlivých ekonomikách světa. Některá najdete třeba na stránkách statistických úřadů, jiná nejsou volně dostupná. Na semináři vás naučíme pracovat s licencovanými databázemi IMF eLibraryOECD iLibrary, Passport a Statista, které poskytují údaje o ekonomických indikátorech včetně dalších zajímavých statistických ukazatelů, zpráv a analýz. Ukážeme vám, jak jednoduše získat statistické údaje, převádět je do grafů a následně je dodatečně upravovat podle aktuálních požadavků přímo v rozhraní dané databáze. Výklad bude doplněn přehledem volně dostupných zdrojů kvalitních dat.

Citace prakticky: nechte Zotero pracovat za vás

Na semináři se naučíte používat jeden z nejlepších nástrojů pro citování: Zotero. Ukážeme si, jak si udržet pořádek v seznamu literatury a jak efektivně při psaní odkazovat na použitou literaturu pomocí citačního software. Naučíte se přizpůsobit citační software Zotero svým potřebám a využívat jeho možnosti tak, aby zapadl do vašeho způsobu práce s odbornou literaturou. Dozvíte se, jak si  správně nastavit citační styl ISO 690 nebo APA pro bakalářskou nebo diplomovou práci. Naučíte se efektivně pracovat s PDF přílohami uložených záznamů.

Jak využít myšlenkové mapy pro zefektivnění studia

Seminář se zaměří na představení a praktické vyzkoušení jedné z velmi užitečných technik – myšlenkových map. S pomocí listu papíru a barevných tužek si zkusíte, jak lze graficky zaznamenávat nápady, třídit si myšlenky, připravovat podklady pro prezentaci nebo zpracovávat nová studijní témata. V závěru semináře si krátce představíme i softwarové nástroje pro tvorbu myšlenkových map.

Strategie úspěšného vyhledávání informací

Seminář z dílny oborových knihovníků, který odhalí základní tipy a zásady rychlého a efektivního rešeršování neboli vyhledávání informací k určitému tématu. Účastníci se během semináře mimo jiné dozvědí, jak si ujasnit svoji informační potřebu, jak přemýšlet o vhodných informačních zdrojích, jak zvolit výstižná klíčová slova a chytře zadat svůj dotaz a jak se rychle zorientovat ve vyhledaných dokumentech a využít je pro další hledání.

Citační workshop: řešíte problémy s citacemi v bakalářce nebo diplomce?

Pokud právě píšete bakalářskou nebo diplomovou práci a řešíte, jak ocitovat různé záludnější typy dokumentů, tento workshop je určen právě vám. Navážeme na příklady z webu knihovny (knihovna.vse.cz/citace) a ukážeme si, co všechno se může při citování pokazit a jak to vyřešit.

Pokud nepoužíváte citační software (např. Zotero), na konkrétních ukázkách uvidíte, proč a jak ho používat a kde vám může ušetřit práci. Poradíme vám i s nastavením počítače, bude-li třeba.

Během workshopu vám ale především pomůžeme vyřešit vaše vlastní nejistoty a problémy s citováním, přijďte proto připraveni – problematické dokumenty s sebou.

Workshop není primárně určen pro úplné začátečníky, těm doporučujeme nejprve absolvovat seminář Jak správně citovat.

Semináře do výuky

Knihovna poskytuje semináře i do výuky konkrétních předmětů. Pokud vás některé téma zaujalo, kontaktujte nás na i-servis@vse.cz, abychom domluvili detaily semináře. Aby byl seminář knihovny v předmětu užitečný, je vhodné a potřebné ho co nejvíce provázat s učivem předmětu, a měl by i tematicky navazovat na probíranou látku.

Při domlouvání seminářů do výuky je tedy zvykem, že s vyučujícím

  1. před seminářem společně připravíme, jak provázat seminář a výuku a zamyslíme se také např. nad zadáním domácího úkolu studentům a
  2. vyučující je na semináři přítomen a seminář uvede, tj. zasadí do kontextu celého kurzu, příp. doplní výklad, pokud to uzná za vhodné vzhledem k cílům kurzu.

Do bakalářských a diplomových seminářů zařazujeme obvykle e-zdroje a pravidla správného citování.