Semináře

Pokud máte dotaz ke konkrétní problematice s odkazem na jakékoliv níže uvedené téma semináře, neváhejte nás kontaktovat na i-servis@vse.cz

Chcete dostávat informace o seminářích mailem?

Připojte se do týmu Semináře knihovny VŠE a automaticky vám budou chodit pozvánky na jednotlivé semináře.

Tematické zaměření seminářů

Jak správně citovat [záznam]

Při psaní každé práce je potřeba důsledně citovat všechny použité zdroje. Nevíte si rady, jak ocitovat vybraný konkrétní informační zdroj? Nejste si jistí, kde správně umístit odkaz na použitý zdroj v textu?

Naučíme vás:

  • kde najít potřebné údaje pro správnou citaci,
  • jak se vypořádat s chybějícími údaji,
  • jak citovat elektronické dokumenty, zákony, statistická data atd.

Citování vyzkoušíme i prakticky s využitím citačního programu Zotero, a to podle ISO 690 i APA. Po skončení semináře jsou možné individuální konzultace, poradíme vám i s nastavením počítače.

E-zdroje a jak v nich efektivně hledat [záznam]

Základem každé dobré odborné práce je kvalitní literatura – hojně citované vědecké články z uznávaných časopisů, dobře zpracované knihy, spolehlivá data, důvěryhodné analýzy. Většinu těchto zdrojů můžete využívat přes internet, škola je pro vás zpřístupňuje. Uslyšíte o nich buď jako o e-zdrojích, nebo také jako o elektronických informačních zdrojích. Vyučující je budou doporučovat neznámými zkratkami (třeba JSTOR nebo WOS). Na semináři si ukážeme, jak se v široké nabídce e-zdrojů na VŠE zorientovat a jak v nich rychle a efektivně hledat. A mimochodem se také dozvíte, jak si v e-zdrojích najít nejnovější číslo týdeníku The Economist nebo jak plnotextově prohledávat český tisk.

Data o firmách [záznam]

Data o firmách jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, postavení na trhu. Vedle analytických dovedností, jež získáte během studia, vám knihovna nabízí podrobné seznámení s rozhraním a možnostmi vybraných databází, jež máte na VŠE dostupné.

Na semináři se naučíte vyhledávat informace o ročním obratu, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd., a to na konkrétních příkladech českých firem v licencované databázi Albertina. Naučíme se pracovat s veřejně dostupných rejstříky, které jsou dostupné v  ČR a EU. Údaje o velkých zahraničních firmách budeme hledat v databázích EBSCO, ProQuest a Passport. V rámci práce s databází Passport si také ukážeme, jak nalézt statistická data, analýzy a ukazatele, které jsou klíčové pro průzkum trhu z hlediska různých komodit či geografického vymezení.

Kde hledat legislativní data

Na semináři si prakticky ukážeme práci s profesionálním právním software, který máte na VŠE k dispozici. Budeme se věnovat časovým zněním předpisů, provázání zákona s prováděcími předpisy, základním vztahům mezi předpisy navzájem i vůči literatuře či ke speciálním databázím a službám ASPI a Fulsoftu. Naučíte se hledat příslušnou judikaturu (soudní rozhodnutí, např. Ústavního soudu) a související literaturu. Předvedeme si funkci modulu Kalkulačky (Životní minimum, Výpočet dovolené) a vyhledávání technických norem ČSN. Stručně si ukážeme i provázání předpisů EU se českou legislativou.

E-knihy v knihovně VŠE

Na semináři se dozvíte, jaké elektronické knihy máte k dispozici na VŠE a kde je najdete. Nabídku e-knih neustále rozšiřujeme, aktuálně je jich pro vás ke čtení k dispozici kolem 200 tisíc. Kde je najít, jak číst na různých zařízeních, co dělat, když něco nefunguje – na to vše se podíváme na semináři o e-knihách.

Nejlepší odborné články: jak pro hledání využít citační rejstříky a vyznat se v hodnocení vědeckých časopisů podle IF, AIS, SJR [záznam]

Citační rejstříky jsou specifické databáze mapující citovanost jednotlivých autorů, časopisů nebo příspěvků z konferencí. Díky poměrně přísnému výběru, kterým procházejí časopisy a konference zařazené do citačních rejstříků, obsahují výsledky hledání obvykle kvalitnější články než při vyhledávání jinde. Na semináři vám vysvětlíme význam a použití scientometrických indikátorů pro hodnocení časopisů (article influence score, journal impact factor, SCImago Journal Rank) nebo autorů (h-index) a naučíme vás, jak vytipovat nejcitovanější články (a tím i autory) v oboru.

Kde získat důvěryhodná data (statistické databáze) [záznam]

Téměř ke všemu dnes potřebujete data. Data o spotřebitelských trzích, o kapitálovém trhu, o jednotlivých ekonomikách světa. Některá najdete třeba na stránkách statistických úřadů, jiná nejsou volně dostupná. Na semináři vás naučíme pracovat s licencovanými databázemi IMF eLibraryOECD iLibrary, Passport a Statista, které poskytují údaje o ekonomických indikátorech včetně dalších zajímavých statistických ukazatelů, zpráv a analýz. Ukážeme vám, jak jednoduše získat statistické údaje, převádět je do grafů a následně je dodatečně upravovat podle aktuálních požadavků přímo v rozhraní dané databáze. Výklad bude doplněn přehledem volně dostupných zdrojů kvalitních dat a informacemi o přístupu k tištěným dokumentům z produkce OECD.

Citace prakticky: nechte Zotero pracovat za vás [záznam]

Na semináři se naučíte používat jeden z nejlepších nástrojů pro citování: Zotero. Ukážeme si, jak si udržet pořádek v seznamu literatury a jak efektivně při psaní odkazovat na použitou literaturu pomocí citačního software. Naučíte se přizpůsobit citační software Zotero svým potřebám a využívat jeho možnosti tak, aby zapadl do vašeho způsobu práce s odbornou literaturou. Dozvíte se, jak si  správně nastavit citační styl ISO 690 nebo APA pro bakalářskou nebo diplomovou práci. Naučíte se efektivně pracovat s PDF přílohami uložených záznamů.

Myšlenkové mapy: jak skloubit studium a kreativitu

Seminář se zaměří na představení jedné z technik „soft skills“. S pomocí listu papíru a hrstí barevných tužek si zkusíte, jak lze graficky zaznamenávat nápady, třídit si myšlenky, připravovat podklady pro jednání nebo zpracovávat nová studijní témata. Tato technika funguje, i když nemáte výtvarné nadání.

Strategie úspěšného vyhledávání informací [záznam]

Seminář z dílny oborových knihovníků, který odhalí základní tipy a zásady rychlého a efektivního rešeršování neboli vyhledávání informací k určitému tématu. Účastníci se během semináře mimo jiné dozvědí, jak si ujasnit svoji informační potřebu, jak přemýšlet o vhodných informačních zdrojích, jak zvolit výstižná klíčová slova a chytře zadat svůj dotaz a jak se rychle zorientovat ve vyhledaných dokumentech a využít je pro další hledání. Nezměněno: Seminář z dílny oborových knihovníků, který odhalí základní tipy a zásady rychlého a efektivního rešeršování neboli vyhledávání informací k určitému tématu. Účastníci se během semináře mimo jiné dozvědí, jak si ujasnit svoji informační potřebu, jak přemýšlet o vhodných informačních zdrojích, jak zvolit výstižná klíčová slova a chytře zadat svůj dotaz a jak se rychle zorientovat ve vyhledaných dokumentech a využít je pro další hledání.

Citační workshop: řešíte problémy s citacemi v bakalářce nebo diplomce?

Pokud právě píšete bakalářskou nebo diplomovou práci a řešíte, jak ocitovat různé záludnější typy dokumentů, tento workshop je určen právě vám. Navážeme na příklady z webu knihovny (knihovna.vse.cz/citace) a ukážeme si, co všechno se může při citování pokazit a jak to vyřešit.

Pokud nepoužíváte citační software (např. Zotero), na konkrétních ukázkách uvidíte, proč a jak ho používat a kde vám může ušetřit práci. Poradíme vám i s nastavením počítače, bude-li třeba.

Během workshopu vám ale především pomůžeme vyřešit vaše vlastní nejistoty a problémy s citováním, přijďte proto připraveni – problematické dokumenty s sebou.

Workshop není primárně určen pro úplné začátečníky, těm doporučujeme nejprve absolvovat seminář Jak správně citovat.

Semináře do výuky

Knihovna poskytuje semináře i do výuky konkrétních předmětů. Pokud vás některé téma zaujalo, kontaktujte nás na i-servis@vse.cz, abychom domluvili detaily semináře. Aby byl seminář knihovny v předmětu užitečný, je vhodné a potřebné ho co nejvíce provázat s učivem předmětu, a měl by i tematicky navazovat na probíranou látku.

Při domlouvání seminářů do výuky je tedy zvykem, že s vyučujícím

  1. před seminářem společně připravíme, jak provázat seminář a výuku a zamyslíme se také např. nad zadáním domácího úkolu studentům a
  2. vyučující je na semináři přítomen a seminář uvede, tj. zasadí do kontextu celého kurzu, příp. doplní výklad, pokud to uzná za vhodné vzhledem k cílům kurzu.

Do bakalářských a diplomových seminářů zařazujeme obvykle e-zdroje a pravidla správného citování.