Příruční knihovny a sbírky knih na fakultách a dalších pracovištích VŠE

Knihy jsou evidovány v Souborném katalogu VŠE a uloženy na pracovištích. Možnost jejich vypůjčení je nutno osobně konzultovat se sekretářkou příslušné katedry nebo pracoviště, případně s pracovníkem, pověřeným správou knih. Výjimkou je Chris Tame Library.