Predátorské časopisy

Jak rozpoznat tzv. predátorský časopis?

Predátorské časopisy jsou charakteristické tím, že:

  • text článku neprochází obvyklým recenzním řízením a z tohoto důvodu dochází až k podezřele rychlému publikování článku,
  • autoři platí vydavateli poplatek za vydání / členství v „klubu“,
  • mají pochybnou redakční radu, kontakty na redakci / vydavatele,
  • uvádí falešné údaje o svém impakt faktoru a excerpování do různých prestižních databází,
  • mohou vystupovat pod ukradenou identitou prestižního časopisu (podobný až totožný název časopisu a grafika jeho webové stránky),
  • rozesílají „akademický spam“ – vydavatel sám aktivně oslovuje hromadně autory e-mailem a láká je k publikování.

Americký knihovník Jeffrey Beall z University of Colorado se dlouhodobě specializuje na identifikaci podezřelých akademických open-access časopisů a vydavatelů v souvislosti s „predátorstvím“. Je mu přisuzováno autorství termínu „predátorský vydavatel“ a „predátorský časopis“. Na svých webových stránkách Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open access publishing zveřejňoval do ledna 2017 výsledky svých šetření.

Je časopis, v němž se chystáte publikovat, důvěryhodný?

Kopie stránek Jeffreyho Bealla se seznamem pravděpodobných predátorských časopisů a vydavatelů, platná k 15. lednu 2017, se nachází na adrese https://beallslist.net/. Při plánování vaší publikační činnosti vám doporučujeme si ověřit, zda daný titul časopisu nebo jeho vydavatel není v těchto seznamech uveden.

Jako další pomocný nástroj pro vaše rozhodování ohledně publikační činnosti lze použít:

  • interaktivní aplikaci studie „Pod pokličkou Beallových seznamů“ pro vyhledávání tzv. predátorských časopisů (https://idea.cerge-ei.cz/predatorske-casopisy), kterou zpracovali Vít Macháček a Martin Srholec,
  • Index Copernicus – v menu „Journal´s warnings & alerts“ vyberte volbu „Only Predatory Alert!“.

Při výběru vhodného časopisu využijte webové stránky Vím, kde publikuji, které Vám pomohou vybrat vhodný časopis a ověřit, zda se nejedná o časopis predátorský. Stránky jsou překladem anglických stránek Think. Check. Submit.

Přemýšlím Prověřím Publikuji
…kde vydám svůj článek? …důvěryhodnost časopisu. …pokud kladně odpovím
na většinu otázek ze seznamu.

Další pomůckou po ověření kvality open-access časopisu je volně dostupný katalog ověřených Open Access časopisů Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Logo DOAJ