Predátorské časopisy

Jak rozpoznat tzv. predátorský časopis?

Predátorské časopisy parazitují na modelu publikování v otevřeném režimu po zaplacení APC poplatku a za účelem svého vlastního zisku snižují kvalitu publikačních a editorských služeb, nebo na ně zcela rezignují.

Jsou charakteristické tím, že:

  • rozesílají „akademický spam“ – vydavatel sám aktivně oslovuje hromadně autory e-mailem a láká je k publikování,
  • mají pochybnou redakční radu, kontakty na redakci / vydavatele,
  • mohou vystupovat pod ukradenou identitou prestižního časopisu (podobný až totožný název časopisu a grafika jeho webové stránky),
  • text článku neprochází obvyklým recenzním řízením a z tohoto důvodu dochází až k podezřele rychlému publikování článku,
  • autoři platí vydavateli poplatek za vydání, jehož výše není jasně uvedena anebo se v průběhu publikačního procesu mění,
  • uvádí falešné údaje o svém impakt faktoru a excerpování do různých prestižních databází.

Americký knihovník Jeffrey Beall z University of Colorado se od roku 2010 specializoval na identifikaci podezřelých akademických open access časopisů a vydavatelů v souvislosti s „predátorstvím“. Je mu přisuzováno autorství termínu „predátorský vydavatel“ a „predátorský časopis“. Na svých webových stránkách zveřejňoval až do ledna 2017 výsledky svých šetření, poté byl seznam stažen. Kopie stránek Jeffreyho Bealla se seznamem pravděpodobných predátorských časopisů a vydavatelů, platná k 15. lednu 2017, se nachází na adrese https://beallslist.net/.

Je časopis, v němž se chystáte publikovat, důvěryhodný?

Pro vaše rozhodování ohledně publikační činnosti a ověřování, zda se nejedná o časopis predátorský, lze použít webové stránky Think. Check. Submit:

Další nástroje, průvodce a vzdělávací materiály, které Vám mohou při ověřování pomoci:

  • elektronický průvodce „Pochybné časopisy“ od Jiřího Kratochvíla a Lukáše Plcha z MUNI,
  • vzdělávací modul vzniklý v rámci projektu „Stop Predatory Practices“ od Terezy Šímové, Kristýny Paulové a Kristýny Zychové,
  • interaktivní aplikace „Pod pokličkou Beallových seznamů“ od Víta Macháčka a Martina Srholce pro vyhledávání predátorských časopisů z Beallova seznamu, které byly obsaženy v databázi Scopus,
  • další pomůckou po ověření kvality open access časopisu je volně dostupný katalog ověřených open access časopisů Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Logo DOAJ