Archiv: FAQ

FAQ

Musím citovat sám sebe? Jestli ano, jak?

Pokud citujete sami sebe, jedná se o tzv. autocitace a jedná se o citaci jako každou jinou. Tato problematika se ale spíše řeší u vědeckých pracovníků, nicméně platí následující pravidla: Citujete sami sebe vždy, když čerpáte z vlastních starších prací (např. když přebíráte výsledky z vašeho výzkumu, který jste již někde publikovali) V Seznamu použité literatury bývají tyto […]

Jak citovat citace citací – tzn. jak citovat text, který byl již jednou citovaný?

Jedná se o způsob přebírání myšlenek z jiného než primárního zdroje. Pokud je to možné, vždy dohledejte primární originální zdroj (článek, knihu, web) a čerpejte přímo z něj. Pokud daný zdroj není možné dohledat nebo není přístupný, lze ve výjimečných případech využít tzv. sekundární citace, musí se ale ctít citační etika. Je důležité zmínit jak autora myšlenky […]

Jakou adresu dostupnosti uvádím u elektronických zdrojů dostupných on-line a co je to DOI?

V citaci se uvádí vždy celá url citace, na které se daný informační zdroj nachází. Nestačí pouze uvést „Dostupné z: www.idnes.cz“, je vhodné nevyužívat žádné zkracovače. Dostupnost uvedená prostřednictvím hlavní url adresy webového sídla/hlavní stránky je možná pouze ve výjimečných případech, zvláště u statistických databází, kdy se daná webová stránka s danými údaji nemusí znovu […]

Co napsat do citace, když chybí v informačním zdroji datum?

Chybějící údaj vynecháme. Pokud není rok vydání uveden, ale našli jsme jej v jiném relevantním zdroji (např. v katalogu knihovny, stránky vydavatele), zapíšeme jej do hranatých závorek, např.: Paris: OECD, [2010]. Chybí-li tento údaj u nakladatelských údajů (u knih), využijeme zkratku [b.r.] nebo [s. a.], např.: Paris: OECD, [b.r.]. Využíváme-li Harvardský styl odkazování, napíšeme „nedatováno“, […]

Kdy se píše údaj o stranách? A kdy o vydání?

Údaj o celkovém počtu stran se nemusí uvádět, je volitelně uváděným údajem. Avšak citujeme-li část publikace, článek v časopise, příspěvek ve sborníku a jiné, je povinné toto vymezení stran v celé citaci uvést, např. s. 17-25. Co se týče odkazu v textu, je-li k dispozici označení konkrétní použité strany, zapíšeme ji. Pokud se jedná o […]

Jak se zapisují údaje o vydavateli?

Nakladatelské údaje se píší v pořadí: Místo vydání: Název nakladatele, rok vydání. Místo vydání se převádí do prvního pádu, pokud informační zdroj obsahuje více údajů o místě vydání, zpravidla se píše ten, který je uveden jako první. Název nakladatele se zpravidla zkracuje o údaje, které nejsou bezpodmínečně nutné pro jednoznačnou identifikaci, tzn. jsou-li součástí názvu […]

Jak postupovat, když autorem je více osob?

Norma doporučuje vypsat všechny autory/tvůrce citovaného dokumentu. Je vhodné uvádět i celé křestní jméno. Avšak pokud je tvůrců více, je možné postupovat následovně: citovaný dokument má dva až tři tvůrce – píšeme všechny, např. NOVÁK, J. a PAVLÍK, R.; Novák, Jan, Richard PAVLÍK a Matěj DVOŘÁK počet autorů je čtyři a více – je možné […]

Které údaje se v citaci cizojazyčných informačních zdrojů překládají a které ne? V jakém formátu je psát?

Všechny prvky citace se píší tak, jak jsou uvedeny v citované jednotce – tudíž nepřekládáme název, edici apod., příjmení autorek nepřechylujeme; údaje, které v citaci překládáme, jsou tzv. údaje o fyzickém popisu citované jednotky, tj. vymezení stran, např. 456 s.; s. 87-90 (Zkratka p./pp. – page/pages se používá pouze tehdy, píšete-li anglický text). Česky se […]

Jak citovat převzatý text z cizojazyčného zdroje?

Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad […]

Jak citovat výroční zprávu?

Výroční zpráva firmy se cituje stejně jako kniha: Kdo je autorem výroční zprávy? – Zpravidla firma dané výroční zprávy Název – stejně jako u knihy Místo vydání – zpravidla sídlo firmy, u mezinárodních firem, pokud není uvedeno přímo místo vydání, se může do hranatých závorek napsat místo centrály firmy; nakladatel – zpravidla název firmy, datum […]