Jak na téma bakalářské nebo diplomové práce

Dobře definovat téma své bakalářské nebo diplomové práce je těžší, než se na první pohled zdá. Obecné téma totiž musíte převést do konkrétního problému. V deseti krocích vás tímto procesem provedeme.

 1. Sepište si, co o tématu už víte. Vyplatí se použít brainstormingové techniky jako třeba volné psaní. V této fázi jen sepisujte, nehodnoťte. Na to bude čas později.
 2. Vyberte, co vám připadá nejzajímavější. Pro BP/DP potřebujete široké téma zúžit na dobře definovaný problém. Zkuste si říct, jaký problém by vás osobně zajímal.
 3. Formulujte problém jako otázku. Pohrajte si s formulací. Vyhýbejte se otázkám, na které můžete odpovědět ano/ne. Na přátelích si vyzkoušejte, jestli je otázka srozumitelná a zajímavá.
 4. Začněte hledat, co už je k tématu zpracováno. Vhodným startem jsou přehledové články (overview, metaanalysis, systematic literature review). Soustřeďte se na nalezení několika hodně kvalitních textů. Využijte citační rejstříky (Web of Science, Scopus). Řaďte výsledky podle citovanosti.
 5. Čtěte s tužkou v ruce. Označujte si klíčové myšlenky, pište si nápady, otázky, úvahy. Pracujte pečlivě, tahle fáze je klíčová. (víte how to read a paper?)
 6. Vraťte se k formulaci problému/otázky. Možná se změní, nevadí. Zapracujte vše zajímavé z bodu 5. Pokud vám to vyhovuje, rozkreslete si problém/otázku do myšlenkové mapy.
 7. Zeptejte se vedoucího práce na nejdůležitější vědecké časopisy k tématu, nechte si doporučit dobré knihy a články. Konzultujte své pojetí problému, získejte zpětnou vazbu ke svým úvahám.
 8. Hledejte další zajímavé materiály pro „teoretickou část“, kde shrnete současný stav poznání. Využijte katalog knihovny i e-zdroje. Použijte znovu citační rejstříky, teď v nich budete hledat lépe.
 9. Budete potřebovat nějaká data? Zkuste projít statistické databáze.
 10. Načrtněte strukturu kapitoly shrnující stav současného poznání. Přitom třiďte, co z nalezených materiálů bude užitečné a co nikoli.

Narazili jste na nějaké potíže? Konzultujte:

 • téma s vedoucím práce,
 • způsoby vyhledávání v knihovně VŠE: i-servis@vse.cz.