H-index

Ačkoliv scientometrický indikátor h-index byl definován teprve v r. 2005 fyzikem J. E. Hirschem, patří v současnosti mezi nejvíce využívané indikátory. H-index je vhodný především pro porovnávání autorů v rámci jednoho vědeckého oboru.

Hodnota h-indexu vyjadřuje počet publikací daného autora (jednotlivce, instituce jako celku apod.), které byly alespoň h-krát citovány. Seřadíme-li publikační činnost daného autora sestupně dle počtu citací, tak hodnota h-indexu je rovna pořadovému číslu publikace, která má počet citací totožný nebo vyšší než své pořadové číslo v seznamu.

Např. hodnota h-indexu 7 znamená, že sedm publikací daného autora bylo nejméně sedmkrát citováno. Nezáleží na tom, zda daný autor napsal jenom sedm nebo mnohem více publikací.

pořadí dokument počet citací dokumentu
1 A 61
2 B 35
3 C 29
4 D 17
5 E 10
6 F 9
7 G 8
8 H 4
9 I 1
10 J 1

Hodnoty h-indexu pro jednotlivé autory apod. jsou automaticky generovány v rámci citačních rejstříků Web of Science a Scopus, které VŠE předplácí.

Vyhledání h-indexu autora v databázi Web of Science

Po načtení hlavní stránky databáze Web of Science zkontrolujte, zda je automaticky nastavena volba databáze „Web of Science Core Collection“. Název databáze se zobrazuje v horní liště. Pokud se vám objeví v záhlaví jiný název databáze (např. „All Databases“), je nutné provést nastavení databáze ručně v roletovém menu u volby „Search in“.

Pro vyhledání h-indexu konkrétního autora se nejlépe hodí typ vyhledávání „Authors“, ve kterém se kromě jména autora dá specifikovat i jeho pracoviště a vědní oblast, které se věnuje.

Vyplňte do formuláře jméno autora bez diakritiky ve formě příjmení a iniciály křestního jména a klikněte na tlačítko „Search“ po vyplnění jména autora do formuláře.

V seznamu výsledků identifikujte podle jména, pracoviště a oboru vámi hledaného autora a klikněte na jeho jméno.

Zobrazí se citační profil autora v databázi Web of Science s hodnotou jeho h-indexu.

Vyhledání h-indexu autora v databázi Scopus

Na hlavní stránce databáze Scopus klikněte na záložku „Authors“ nad vyhledávacím okénkem.

Vyplňte do formuláře jméno autora bez diakritiky ve formě příjmení a iniciály křestního jména. Dále můžete popř. také specifikovat i pracoviště autora apod., nicméně je vhodnější si nejprve nechat zobrazit výsledky, ve kterých máte u autorů vypsaná pracoviště ve formě, jak jsou registrována v databázi. Po vyplnění formuláře klikněte na tlačítko s ikonou lupy.

V seznamu výsledků identifikujte podle jména, pracoviště a oboru vámi hledaného autora a klikněte na jeho jméno.

Zobrazí se citační profil autora v databázi Scopus s hodnotou jeho h-indexu.