H-index

Ačkoliv scientometrický indikátor h-index byl definován teprve v r. 2005 fyzikem J. E. Hirschem, patří v současnosti mezi nejvíce využívané indikátory. H-index je vhodný především pro porovnávání autorů v rámci jednoho vědeckého oboru.

Hodnota h-indexu vyjadřuje počet publikací daného autora (jednotlivce, instituce jako celku apod.), které byly alespoň h-krát citovány. Seřadíme-li publikační činnost daného autora sestupně dle počtu citací, tak hodnota h-indexu je rovna pořadovému číslu publikace, která má počet citací totožný nebo vyšší než své pořadové číslo v seznamu.

Např. hodnota h-indexu 7 znamená, že sedm publikací daného autora bylo nejméně sedmkrát citováno. Nezáleží na tom, zda daný autor napsal jenom sedm nebo mnohem více publikací.

pořadí dokument počet citací dokumentu
1 A 61
2 B 35
3 C 29
4 D 17
5 E 10
6 F 9
7 G 8
8 H 4
9 I 1
10 J 1

Hodnoty h-indexu pro jednotlivé autory apod. jsou automaticky generovány v rámci citačních rejstříků Web of Science a Scopus, které VŠE předplácí.

Vyhledání h-indexu autora v databázi Web of Science

Po načtení hlavní stránky databáze Web of Science zkontrolujte, zda je automaticky nastavena volba databáze „Web of Science Core Collection“. Název databáze se zobrazuje v horní liště. Pokud se vám objeví v záhlaví jiný název databáze (např. „All Databases“), je nutné provést nastavení databáze ručně v roletovém menu u volby „Select a database“.

Pro vyhledání h-indexu konkrétního autora se nejlépe hodí typ vyhledávání „Author Search“, ve kterém se kromě jména autora dá specifikovat i jeho pracoviště a vědní oblast, které se věnuje.

Vyplňte do formuláře jméno autora bez diakritiky ve formě příjmení a iniciály křestního jména. (V případě, že chcete ihned zobrazit články apod. daného autora bez specifikace jeho pracoviště a oboru, klikněte na tlačítko „Finish Search“ po vyplnění jména autora do formuláře.)

Po kliknutím na tlačítko „Select Research Domain“ lze specifikovat obor bádání autora.

Vyhledávání je možné dále zpřesnit volbou pracoviště autora kliknutím na tlačítko „Select Organization“.

Po provedení všech specifikací klikněte na tlačítko „Finish Search“. V zobrazeném seznamu výsledků se v pravém sloupci nachází odkaz „Create Citation Report“, který vám zobrazí citační profil autora včetně hodnoty jeho h-indexu.


Vyhledání h-indexu autora v databázi Scopus

Na hlavní stránce databáze Scopus klikněte na záložku „Author search“ nad vyhledávacím okénkem.

Vyplňte do formuláře jméno autora bez diakritiky ve formě příjmení a iniciály křestního jména. Dále můžete popř. také specifikovat i pracoviště autora apod., nicméně je vhodnější si nejprve nechat zobrazit výsledky, ve kterých máte u autorů vypsaná pracoviště ve formě, jak jsou registrována v databázi. Po vyplnění formuláře klikněte na tlačítko s ikonou lupy.

V seznamu výsledků identifikujte podle jména, pracoviště a oboru vámi hledaného autora a klikněte na jeho jméno.

Zobrazí se citační profil autora v databázi Scopus s hodnotou jeho h-indexu.