Evropské dokumentační středisko

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE je jedním z osmi Evropských dokumentačních středisek v ČR. Evropská dokumentační střediska (EDS), působící v rámci univerzitních knihoven, patří do informační sítě EUROPE DIRECT zřízené Evropskou komisí. Zpřístupňují informace o aktivitách dvou vrcholných evropských organizací – Rady Evropy a Evropské unie a pomáhají vysokým školám a výzkumným pracovištím při vzdělávání a výzkumu v oblasti evropské integrace.

Střediska jsou vybavena oficiálními publikacemi Evropské komise a jsou napojena na intranet Evropské komise. Prostřednictvím tohoto spojení mohou díky svému privilegovanému přístupu objednávat větší množství těchto publikací dle zájmu a potřeb svých uživatelů.

Součástí fondu Evropského dokumentačního střediska VŠE jsou výzkumné zprávy a studie, vydávané jednotlivými institucemi EU, statistické přehledy, vybraná periodika a monografie z různých oborů, výroční zprávy, směrnice, elektronické publikace a informační brožury a letáky.

Publikace v tištěném formátu jsou dostupné jako samostatná sbírka dokumentů v hlavní studovně na Žižkově.