Další citační nástroje

Nástrojů na vytváření citací v textu a záznamu do seznamu literatury (referencí) je celá řada. Kromě citačních manažerů

Online generátory citací

Na internetu existují různé generátory citací, které umožní zadat informace o zdroji a vygenerovat citaci ve správném formátu.

Pro české prostředí a ČSN ISO 690 velice dobře funguje Citace.com (provozovatel těchto stránek nabízí i citační manažer Citace PRO Free).

V případě publikací v odborné literatuře je možné využít  CiteThisForMe online citační generátor, který nabízí citační styly APA, MLA, Harvard.

 

Placené citační manažery

Existují i placené citační manažery, které nabízí velkou škálu možností a výhod.

RefWorks kromě správy citací a generování citací umožňuje i ukládání plných textů, sdílení citací, propojení s dalšími nástroji (např. má rozšíření pro Google Docs), ale především i offline přístup. Některým uživatelům se může líbit jednoduchost a intuitivnost rozhraní RefWorks, zatímco jiní mohou preferovat rozmanitost funkcí a vlastní konfigurovatelnost, kterou nabízí Zotero.

EndNote kromě klasických funkcích, které nabízí i Zotero, umožňuje i plánování projektů, jejich anotaci i propojení na konkrétní citované dokumenty. Dále nabízí Full Text Search, které umožňuje uživatelům vyhledávat textový obsah svých importovaných zdrojů, včetně plných textů vědeckých článků a dokumentů.