ASPI

V době platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, lze zažádat o zřízení přístupu do webové verze ASPI na adrese i-servis@vse.cz. Pro přístup je nutné použít školní e-mailovou adresu. Normy ČSN nejsou součástí webového rozhraní a nejsou aktuálně dostupné.

Texty veškerých právních předpisů v novelizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn, kompletní judikatura a stanoviska soudů, anotace z ekonomické a právnické literatury, výklady a komentáře k předpisům, důvodové zprávy k návrhům zákonů.

Součástí systému ASPI jsou i české technické normy (ČSN).

Databáze bohužel není přístupná pro Externí uživatele viz Registrace a kategorie uživatelů.

Druh obsahu:bibliografické záznamy a plné texty
Retrospektiva:právní předpisy od r. 1945, výběrově od r. 1811, právní a ekonomické časopisy od r. 1990
Četnost aktualizace:týdně
Dostupnost:Pro prohlížení některých částí (např. ČSN) je nutné nejprve nainstalovat doplněk FileOpen:
Plocha → Síťové instalace → FileOpen

Pro studenty: Y:\W32\Menu\Informacni zdroje\ASPI pro Win
Pro zaměstnance: Plocha → Programy → Menu → Informacni zdroje → ASPI pro Win
Externím čtenářům není tento zdroj dostupný.
Témata:právo, společenské vědy
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: