České technické normy (ČSN)

Normy ČSN jsou dostupné v rámci systému ASPI. V systému najdete přehled platných technických norem ČR, umožňuje snadné vyhledávání podle čísla, názvu nebo klíčových slov, plnotextové prohledávání konkrétní normy. Texty norem jsou provázány s ostatními dokumenty v ASPI (další normy, nařízení vlády ČR, předpisy ČR a EU atd.).

Databáze bohužel není přístupná pro Externí uživatele viz Registrace a kategorie uživatelů.

Dostupnost:Pro prohlížení plných textů norem je nutné nejprve nainstalovat doplněk FileOpen:
Plocha → Síťové instalace → FileOpen

Pro studenty: Y:\W32\Menu\Informacni zdroje\ASPI pro Win
Pro zaměstnance: Plocha → Programy → Menu → Informacni zdroje → ASPI pro Win
Externím čtenářům není tento zdroj dostupný.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: