České technické normy (ČSN)

Normy ČSN jsou dostupné v rámci systému ASPI. V systému najdete přehled platných technických norem ČR, umožňuje snadné vyhledávání podle čísla, názvu nebo klíčových slov, plnotextové prohledávání konkrétní normy. Texty norem jsou provázány s ostatními dokumenty v ASPI (další normy, nařízení vlády ČR, předpisy ČR a EU atd.).

Databáze není přístupná pro Externí uživatele viz Registrace a kategorie uživatelů.

Pro prohlížení plných textů norem je nutné nejprve doinstalovat do Adobe Acrobat Readeru doplněk FileOpen: https://csnonline.agentura-cas.cz/download.aspx
Na počítačích v síti školy je doplněk dostupný v síťových instalacích: Plocha → Síťové instalace → FileOpen

Druh obsahu:plné texty
Dostupnost:online
Přejít na zdroj
České technické normy (ČSN)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: