Patria Plus

Patria Plus je faktografická plnotextová databáze určená zejména finančním profesionálům, ekonomům, manažerům a investorům. Patria Plus poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí a investic. Přináší nezpožděná data z finančních trhů, původní zpravodajské a analytické výstupy, databáze a další služby.

Patria Plus je  včleněna do stránek www.patria.cz  a je aktivována až po přihlášení klienta (z VŠE nebo přes proxy server automaticky). Pro přehlednost je v rámci www.patria.cz označena zelenou barvou.

Patria Plus obsahuje 8 modulů: Zpravodajství, Akcie & Fondy, Měny & Sazby, FOREX, Komodity & Deriváty, Ekonomika, Moje Patria, Právo.

Jádro služeb tvoří datová a zpravodajská část. K dispozici jsou online data z akciových, devizových, dluhopisových, peněžních a komoditních trhů. Doplněním o komentáře přímých účastníků trhu tato data nabývají nových rozměrů. Údaje jsou dále analyzovány a pomocí modelů a expertních odhadů je prognózován očekávaný vývoj. Soubor služeb dotvářejí obsáhlé databanky historických časových řad. Databáze je nepřetržitě aktualizována.

Stručný přehled služeb:

  • Tržní data a zpravodajství – streaming FOREX online, akcie, sazby, deriváty, forvard kontrakty, komodity
  • Analýzy, prognózy a valuace – více než 40 typů analytických dokumentů, sofistikované předpovědi, expertní výzkum
  • Databanky –  přes 9000 ekonomických, akciových a finančních databází
  • E-mailové a mobilní služby –  plné znění zpravodajských článků, fixingy, monitoring tisku, souhrny, až 50 SMS denně, alerty + online ceny + závěrečné kurzy
  • Nástroje a kalkulátory online kurzové a úrokové diferenciály, výnosové křivky, globální benchmarky, interaktivní grafy
  • Exkluzivní zpravodajství – denně cca 50 originálních aktuálních komentářů, horké zprávy zobrazované terminálovou metodou
  • Online konzultace –  e-mailový a telefonický servis pro  klienty Patria Plus
  • Patria Plus Data Export –  personalizované dodávání vybraných informací a online dat určených k dalšímu zpracování na straně uživatele.

Upozornění: Maximální počet současně přihlášených uživatelů nemůže přesáhnout 40, od 41 uživatele výše je dostupná pouze veřejně přístupná verze (zdarma).

Druh obsahu:faktografická databáze - plné texty
Četnost aktualizace:průběžně
Dostupnost:online
Témata:akcie, analýzy, bankovnictví, ekonomie, finance, obchod, podniky, průmysl, statistika & statistiky
Přejít na zdroj
Patria Plus
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: