Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Databáze obsahuje více než půl milionu záznamů děl nedostupných na trhu z české vydavatelské produkce. Jde o díla, která mohou být dle autorského zákona zpřástupněna, ačkoli neuplynulo 70 let od smrti autora.

Seznam k 1. 2. 2022 obsahuje celkem 489 001 monografii s vydáním do roku 2007 a 33 841 titulů seriálů – jejich vydání do roku 2011. Data vydání jsou dána u periodik autorským zákonem (alespoň 10 let od vydání), u monografií jsou dána i rozmezím licenční smlouvy uzavřené mezi NK ČR a DILIA.

Pro vyhledávání doporučujeme používat  aplikaci Seznam děl nedostupných na trhu.

Přejít na zdroj
Díla nedostupná na trhu (DNNT)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: