Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Databáze obsahuje více než půl milionu záznamů děl nedostupných na trhu z české vydavatelské produkce. Jde o díla, která mohou být dle autorského zákona zpřástupněna, ačkoli neuplynulo 70 let od smrti autora.

Od 1. ledna 2024 došlo v souladu s uzavřenou kolektivní licenční smlouvou a v souvislosti s novelou autorského zákona č. 121/2000 Sb. k dílčím změnám v dostupnosti plných textů děl nedostupných na trhu (DNNT).

Knihy vydané do roku 2003 včetně jsou přístupné online. V režimu terminálového zpřístupnění zůstane 2 085 děl vydaných v letech 1990-2002, vyřazených nakladateli již dříve v souladu s Memorandem o spolupráci se SČKN z online přístupu.

V souladu s novelou autorského zákona č. 121/2000 Sb. byla ze zpřístupnění zcela vyřazena díla vydaná v letech 2004-2007, která byla doposud zpřístupňována pouze na terminálu na místě samém v prostorách knihovny. Výše uvedená novela stanovila, že za dílo nedostupné na trhu v podobě knihy je možné považovat dílo, u kterého uplynulo 20 let od jeho vydání. Jedná se o cca 22 200 děl vydaných v letech 2004-2007.

Periodika vydaná do roku 2013 včetně jsou dostupná dálkovým přístupem online.

Pro vyhledávání doporučujeme používat  aplikaci Seznam děl nedostupných na trhu.

Přejít na zdroj
Díla nedostupná na trhu (DNNT)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: