EconLit with Full Text

Databáze zahrnuje celý obsah databáze EconLit, ale rovněž plné texty více než 600 publikací včetně titulů, které pocházejí od American Economic Association (všechny bez opožděného zařazování plného textu do databáze), jako např. American Economic Review, Journal of Economic Literature nebo Journal of Economic Perspectives. Tato databáze taktéž obsahuje celou řadu plnotextových neanglických časopisů. Při vyhledávání plného textu lze používat index, který byl vytvořen, aby ulehčil přístup k těmto materiálům. EconLit, elektronická databáze ve vlastnictví American Economic Association, je z celosvětového hlediska jedním z nejvýznamnějších zdrojů zaměřených na ekonomickou literaturu. EconLit si zachovává vysoké standardy, které předplatitelé Journal of Economic Literature (JEL) dlouhodobě oceňují, a je to spolehlivý zdroj citací a abstraktů vztahujících se k ekonomickému výzkumu zpětně až do roku 1969. Poskytuje odkazy na plné texty článků ze všech oblastí ekonomiky včetně kapitálových trhů, studií jednotlivých zemí, ekonometrie, ekonomických předpovědí, environmentální ekonomie, vládních regulací, ekonomiky práce, monetární teorie, ekonomiky města a mnoho dalších. EconLit, který používá klasifikační systém JEL a kontrolovaný slovník klíčových termínů, obsahuje šest druhů dokumentů: časopisecké články, knihy, články pocházející od více autorů, disertace, pracovní dokumenty a plnotextové knižní recenze z Journal of Economic Literature.

Uživatelé mají možnost využívat přímé odkazy na Souborný katalog zahraničních periodik vystavovaný Národní knihovnou ČR (tzv. local holdings).

Druh obsahu:abstrakty, bibliografické záznamy, plné texty
Retrospektiva:od r. 1886
Dostupnost:online
Témata:bankovnictví, ekonomie, finance, management, marketing, účetnictví
Přejít na zdroj
EconLit with Full Text
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: