Cambridge Books

Vybrané plné texty odborných elektronických knih z produkce Cambridge University Press, které se obsahově zaměřují na oblast matematiky, politologie, mezinárodních vztahů, mezinárodní ekonomie, společenských věd, statistiky a pravděpodobnosti. Knihy jsou dostupné v rámci platformy Cambridge Core (https://www.cambridge.org/core).

V případě, že chcete hledat pouze v předplacených materiálech VŠE, je nutné označit volbu „Only search content I have access to“ u vyhledávacího okénka.

Druh obsahu:plné texty
Dostupnost:online
Témata:ekonomie, společenské vědy
Přejít na zdroj
Cambridge Books
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: