Lokální signatury (hřbetní štítky) dokumentů ve studovnách CIKS

Dokumenty ve studovnách CIKS jsou ve volném výběru řazeny dle hřbetního štítku (druhé
signatury), který je zpravidla ve tvaru: znak MDT (max. 5 pozic) + tři počáteční písmena
jména autora či názvu publikace.

Například:

Kniha
ŠOLJAKOVÁ, Libuše a kol. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách.
4. aktualizované vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 230 s. ISBN 978-
80-245-1752-0.
je ve volném výběru uložena s hřbetním štítkem 657.4ŠOL.

Pro jazykové publikace má hřbetní štítek tvar: 8-jazyk-typ publikace + pro knihy tři
počáteční písmena z názvu. Pro jazyky jsou používané dvoupísmenné zkratky, typ publikace
je „S“ (slovníky) nebo „K“ (ostatní publikace).

Například:

Slovník
Anglicko-český, česko-anglický multioborový slovník: z oblasti vědy, techniky
a ekonomiky.
Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 979 s. ISBN
978-80-251-3259-3.
lze ve volném výběru najít pod hřbetním štítkem 8-AJ-S.
Kniha
GOTTHEINEROVÁ, Till a TRYML, Sergej. Moderní učebnice angličtiny.
13., nové upr. vyd. Praha: NS Svoboda, 2003. 710 s. ISBN 80-205-
1037-0.
bude postavena pod hřbetním štítkem 8-AJ-K-MOD.

Kromě zmíněného obecného tvaru jsou pro samostatné sbírky užívány speciální typy
hřbetních štítků uvedené v následující tabulce, většina těchto typů se používá pouze ve
studovnách na Žižkově.

Hřbetní štítek Instituce Lokace ve studovnách Příklad
CFA Chartered Financial Analyst Studovna Žižkov, sbírka

CFA

CFA
CNB Česká národní banka Studovna Žižkov, sbírka

CNB

CNB
EBRD + znak MDT + 3 písmena European Bank for Reconstruction and Development Studovna Žižkov EBRD336.1NOW
EU + skupiny 1–19 Evropská unie Studovna Žižkov, sbírka EDS EU11.2
IEEP +znak MDT Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku VŠE Studovna Žižkov IEEP336.7
ILO + skupiny 01–19 International Labour Organization Studovna Žižkov, sbírka
ILO
ILO/01
IMF + znak MDT + 3 písmena International Monetary Fund Studovna Žižkov, sbírka
MMF
IMF336.0DÁB
INS681.3 INSEAD Studovna Žižkov INS681.3
IWE + znak MDT Institute of World Economics
– Hungarian Academy of
Science
Studovna Žižkov IWE314.7
NOB
+ rok udělení ceny
+ 3 písmena
Dílčí sbírka Nositelé Nobelovy ceny Studovna Žižkov, sbírka Nobelova cena NOB2002SMI
OECD339.9
+ písmeno skupiny OECD
OECD Studovna Žižkov, sbírka OECD OECD339.9H
OSN + skupiny I–XVII OSN Studovna Žižkov, sbírka
OSN
OSN/IID.13
SB + znak MDT + 3 písmena Světová banka Studovna Žižkov, sbírka
SB
SB311.3MAR
STO + znak MDT Stockholm School of Economics Studovna Žižkov STO336.7
VŠE – FMV Working papers Fakulty mezinárodních vztahů Studovna Žižkov VŠE-FMV