ČSN ISO 690 – číselné odkazy

Citační metoda průběžného číslování spočívá v číslování jednotlivých citací. Citace v textu je pak pouze číslo v kulatých závorkách (a číslo stránky v případě přímé citace), v seznamu literatury je záznam též označen číslem v kulaté závorce. Norma připouští také využití hranatých závorek nebo horního indexu při odkazech v textu.

Číslo citace není unikátní, ale je určeno pořadím, jak byly publikace postupně citovány. V případě opakující se citace se použije již dříve přiřazená číslice.

Zobrazit příklady citací