APA 7

Styl APA vychází z Publikační příručky Americké psychologické asociace (American Psychological Association, 2019).

Na těchto stránkách najdete informace o tom, jak má vypadat formální stránka citace v textu a záznam v seznamu použité literatury (také Seznam literatury, Reference apod.) podle APA 7ed. Dozvíte se, jaké povinné (případně nepovinné) údaje se do záznamu vkládají, na jaké místo a jakou interpunkcí jsou odděleny.

Na VŠE cituje dle pravidel APA 7.ed. pouze Podnikohospodářská fakulta.

 

Použité zdroje

American Psychological Association (APA). (2020). Publication manual of the American psychological association (Seventh edition).  American Psychological Association.

American Psychological Association (APA). (2022, březen). Style and Grammar Guidelines. Apastyle.apa.org.

American Psychological Association. Získáno 6.12.2022 z: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines.