Seznam literatury dle APA 7

Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů a roku vydání.

Pokud od jednoho autora citujeme více děl, řadíme je dle roku (u více děl se stejným rokem publikace udáváme a, b, c, např. 2000a, 2000b). Datum v seznamu použitých zdrojů má kromě roku obsahovat i měsíc, období, a/nebo den v roce, pokud je daný údaj k dispozici.

Každý citovaný zdroj v textu se musí objevit v seznamu použité literatury na konci práce a naopak, všechny použité zdroje ze seznamu literatury musí být zmíněny v textu.

Výjimky v propojení seznamu literatury a textu jsou tyto:

  • Osobní komunikace – cituje se pouze v textu.
  • Obecná zmínka webových stránek, periodik, software (softwaru) nebo aplikace – není nutné je citovat nebo uvádět v seznamu použité literatury.
  • Pokud má váš výzkum víc spoluřešitelů, jejich jednotlivé názory nemusí být citovány ani uvedeny v seznamu literatury.
  • Reference obsaženy v meta-analýze, které jsou označeny hvězdičkou, mohou být citovány v textu nebo podle uvážení autora.

Záznam v seznamu literatury by měl obsahovat čtyři základní elementy: autora, datum, název, zdroj. Pro více informací se podívejte na praktické příklady a na vysvětlivky polí.