Přehled pravidel pro citování dle APA 6. vyd. na FPH VŠE

V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní typy informační zdrojů dle ISO 690 vs. APA 6. vyd. v seznamu použité literatury na konci práce.

typ citační styl ukázka
Kniha ISO 690 TOMAN, Miloš. Intuitivní marketing pro 21. století. Praha: Management Press, 2016. 163 s. ISBN 978-80-7261-399-1.
APA 6. vyd. Toman, M. (2016). Intuitivní marketing pro 21. století. Praha, Česko: Management Press.
E-kniha ISO 690 WATTS, Frank B. Configuration management metrics: product life cycle and engineering documentation control process measurement and improvement [online]. Oxford: Elsevier, ©2010 [vid. 2012-06-05]. ISBN 978-0-08-096445-4. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080964454
APA 6. vyd. Watts, F. B. (2010). Configuration management metrics: product life cycle and engineering documentation control process measurement and improvement. Oxford: Elsevier. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080964454
Kniha s DOI ISO 690 MURDOCK, Casey M. Tax insight: for tax year 2013 and beyond [online]. 2. vyd. [New York]: Apress, ©2013 [vid. 2016-04-27]. eISBN 978-1-4302-6311-1. DOI 10.1007/978-1-4302-6311-1. Dostupné také z: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4302-6311-1 *
APA 6. vyd. Murdock, M. C. (2013). Tax insight: for tax year 2013 and beyond (2nd ed.). [New York, NY]: Apress. doi: 10.1007/978-1-4302-6311-1
U knih dostupných online (ty co mají přidělené DOI nebo stabilní URL adresu) není třeba dle APA 6. vyd. uvádět nakladatelské údaje (místo vydání a jméno nakladatele/vydavatele), nicméně FPH VŠE tyto údaje doporučuje v citacích uvádět.
Článek online s DOI ISO 690 WANG, T., CHEN, N., ZHAN, W., LIU, J., ZHANG, J., LIU, Q., HUANG, H., HE, L., ZHANG, J. a GONG, Q. Altered effective connectivity of posterior thalamus in migraine with cutaneous allodynia: a resting-state fMRI study with granger causality analysis. The Journal of Headache and Pain [online]. 2016, 17(1), 1-11 [vid. 2016-04-27]. eISSN 1129-2377. Dostupné z: doi: 10.1186/s10194-016-0610-4
APA 6. vyd. Wang, T., Chen, N., Zhan, W., Liu, J., Zhang, J., Liu, Q., … Gong, Q. (2016, December). Altered effective connectivity of posterior thalamus in migraine with cutaneous allodynia: a resting-state fMRI study with granger causality analysis. The Journal of Headache and Pain, 17(1), 1-11. doi: 10.1186/s10194-016-0610-4
Kapitola v knize, která vyšla v rámci edice ISO 690 FRIED, Jason a HANSSON, David Heinemeier. Prodávejte vedlejší produkty. In: Restart: průvodce podnikatelským minimalismem. Brno: Jan Melvil, 2010, s. 102- 103. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-04-2.
APA 6. vyd. Fried, J., & Hansson, D. H. (2010). Prodávejte vedlejší produkty. In Restart: průvodce podnikatelským minimalismem (s. 102-103). Brno, Česko: Jan Melvil.
Webový příspěvek ISO 690 MANKIW, Greg. PhD or not?. In: Greg Mankiw’s blog: random observations for students of economics [online]. 2012-08-11 [vid. 2012-08-31]. Dostupné z:http://gregmankiw.blogspot.cz/2007/08/phd-or-not.html
APA 6. vyd. Mankiw, G. (2012, 11. srpen). PhD or not?. Greg Mankiw’s blog: random observations for students of economics. [vid. 2012-08-31]. Dostupné z: http://gregmankiw.blogspot.cz/2007/08/phd-or-not.html
Disertační práce ISO 690 MISKOLCZI, Martina. Vícestavová analýza nezaměstnanosti a další statistické metody pro modelování nezaměstnanosti. Disertační práce. Praha, 2015. Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky. Vedoucí práce Jitka Langhamrová. Dostupné také z: https://isis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=25324
APA 6. vyd. Miskolczi, M. (2015). Vícestavová analýza nezaměstnanosti a další statistické metody pro modelování nezaměstnanosti. (Disertační práce). Vysoká škola ekonomická v Praze. Dostupné z: https://isis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=25324
Výroční zpráva ISO 690 ACER. Acer Incorporated 2012 Annual report [online]. [Taipei]: Acer, May 7, 2013 [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: http://www.acer-group.com/public Investor_Relations/pdf/2012_Acer_Annual_Report-English.pdf
APA 6. vyd. Acer. (2013, May 7). Acer Incorporated 2012 Annual report. Dostupné z: http://www.acer-group.com/public/Investor_Relations/pdf /2012_Acer_Annual_Report-English.pdf
Obrázek ISO 690 US Currency [obrázek]. In: Wikimedia Commons [online]. 27. prosince 2004 [vid. 2016-05-05]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/Money#/media/ File:USCurrency_Federal_Reserve.jpg
APA 6. vyd. US Currency. (2004, 27 December). [obrázek]. [vid. 2016-05-05]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/Money#/media/ File:USCurrency_Federal_Reserve.jpg
E-mail v rámci el.konference s dostupným archivem ISO 690 LONSKÁ, Pavlína. Koncepce rozvoje knihoven – Priorita 19. In: Knihovna [online]. 22. srpna 2013 11:50 [vid. 2013-10-30]. Message-ID: 5215DEF0.6060607@mlp.cz. Dostupné z archivu konference Knihovna: http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/ wa?A2=ind1308&L=knihovna&T=0&O=D&P=6118
APA 6. vyd. Lonská, P. (2013, 22. srpna 11:50). Koncepce rozvoje knihoven – Priorita 19 [zpráva z elektronické konference]. Dostupné z: http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?A2=ind1308&L=knihovna&T=0&O=D&P=6118
Video ISO 690 TAYLOR, David. APA Format and Citations: Sixth (6th) Edition

. In: Youtube [online]. Publikováno 30. 10. 2009 [vid. 2016-05-09]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=9pbUoNa5tyY

APA 6. vyd. Taylor, D. (2009, 30. října). APA Format and Citations: Sixth (6th) Edition

. [vid. 2016-05-09]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=9pbUoNa5tyY

Rozhovor publikovaný ISO 690 GALLISTL, Vladan a Singer, Miroslav. Intervence nás dostaly na špičku. EURO. 25. dubna 2016, č. 17, s. 22. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/ pro_media/clanky_rozhovory/media_2016/cl_16_160425_singer_euro.htm
APA 6. vyd. Gallistl, V. (tazatel), & Singer, M. (dotazovaný). (2016, 25. dubna). Intervence nás dostaly na špičku [přepis rozhovoru]. EURO, 17, s. 22. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2016/ cl_16_160425_singer_euro.htm
Software ISO 690 ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Zotero [software]. Verze Zotero 5.0 for Firefox [přístup 2017-08-30]. Dostupné z: https://www.zotero.org/. K dispozici pro Windows, macOS, Linux.
APA 6. vyd. Roy Rosenzweig Center for History and New Media. (n.d.). Zotero (Verze 5.0 for Windows) [software]. Fairfax, VA: George Mason University. [přístup 2017-08-30]. Dostupné z: https://www.zotero.org/.
Statistická data z DB Passport ISO 690 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Statistická data na téma Beauty and Personal Care vyhledaná 9. 5. 2016. In: Passport [online]. c2016 [vid. 2016-05-09]. Dostupné z: http://www.portal.euromonitor.com
APA 6. vyd. Euromonitor International. (2016). Statistická data vyhledaná 9. 5. 2016. Dostupné z: http://www.portal.euromonitor.com
Legislativa ISO 690 ČSN ISO 690 citování legislativy neřeší – více viz https://ciks.vse.cz/citace/ legislativni-dokumenty.aspx; např.: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
APA 6. vyd. APA 6. vyd. řeší problematiku citování zdrojů z oblasti legislativy pro anglosaské prostředí. Pro citování v česky psaných prací lze využít Legislativní pravidla vlády; např.: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
Osobní rozhovor ISO 690 (Novák, Alan. Osobní rozhovor s ředitelem firmy XY, Praha: 12. března 2016)
APA 6. vyd. (Novak, A., osobní rozhovor, 12. 3. 2016) – není v Seznamu použité literatury
Rozhovor se cituje pouze v textu, v seznamu použité literatury se záznam neuvádí, stejné je to i u e-mailové osobní komunikace (A. Novák, osobní komunikace, 12. 3. 2016), (A. Novák, osobní rozhovor, 12. 3. 2016), popř. (Novák, A., osobní rozhovor, 12. 3. 2016).
Příspěvek ve sborníku dostupném online ISO 690 SUZUKI, Yu a SATOSHI, Nakamura. Assessing the Quality of Wikipedia Editors through Crowdsourcing. In: Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web (WWW ’16 Companion) [online]. Republic and Canton of Geneva, Switzerland: International World Wide Web Conferences Steering Committee, ©2016, s. 1001-1006 [vid. 2016-05-03]. ISBN 978-1-4503- 4144-8. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1145/2872518.2891113
APA 6. vyd. Suzuki, Y., & Nakamura, S. (2016). Assessing the Quality of Wikipedia Editors through Crowdsourcing. In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web (s. 1001-1006). Republic and Canton of Geneva, Switzerland: International World Wide Web Conferences Steering Committee. doi: 10.1145/2872518.2891113
Příspěvek v rámci sympozia, konference apod., dostupný online ISO 690 COONAN, Emma a MCCARTHY, Liz. Publication without tears: tips for aspiring authors. In: SlideShare [online]. Published on April 13, 2015. Příspěvek byl prezentován na konferenci Lilac 2015. [vid 2016-05-17]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/infolit_group/coonan-mc-carthy
APA 6. vyd. Coonan, E., & McCarthy, L. (2015, 13. duben). Publication without tears: tips for aspiring authors. Příspěvek byl prezentován na konferenci Lilac 2015. [vid 2016- 05-17]. Dostupné také z: http://www.slideshare.net/infolit_group/coonan-mc-carthy
Příspěvek ve sborníku z konference s editory ISO 690 LUKEŠ, Martin a ZOUHAR, Jan. Factors influencing start-up process results: longitudinal study of Czech entrepreneurs. In: PÁLKA, Přemysl, KNÁPKOVÁ, Adriana, HANH, Le Thi My a TRANG, Hoang Cam, eds. Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, June 15th – 17th, 2016. Zlín, Česko: Univerzita Tomáše Bati, 2016, s. 305-314. ISBN 978-80-7454-598-6. Dostupné z: http://icfe2016.tdt.edu.vn/images/files/proceedings/Proceedings_ICFE2016_Final_Online.pdf
APA 6. vyd. Lukeš, M., & Zouhar, J. (2016). Factors influencing start-up process results: longitudinal study of Czech entrepreneurs. In Pálka, P., Knápková, A., Hanh, L. T. M., & Trang, H. C. (Eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, June 15th – 17th (s. 305–314). Zlín, Česko: Univerzita Tomáše Bati. Dostupné z: http://icfe2016.tdt.edu.vn/images/files/proceedings/Proceedings_ICFE2016_Final_Online.pdf

* U elektronických zdrojů FPH VŠE doporučuje uvádět v hranatých závorkách i datum navštívení (vidění) online zdrojů – viz [vid 2016-05-17]

** Více příkladů na citování APA 6. vyd. je uvedeno např. na: https://www.usq.edu.au/library/referencing/apa-referencing-guide.

Obecné zásady při citování stylem APA

 1. Autoři/Tvůrci dokumentu se nepíší velkými písmeny, nerozepisuje se celé křestní jméno, uvádí se pouze iniciály, pokud má zdroj do šesti autorů včetně, vypisují se všichni, nad šest autorů je postup následující: vypíše se prvních šest autorů, vloží se tři tečky … a uvede poslední autor; je-li známa pouze přezdívka autora, píše se do pole pro autora.
 2. Pokud zdroj nemá autora, lze začít citaci názvem dokumentu, ten se objeví i v citaci v textu – viz příklady jednotlivých zdrojů v tabulce Formát odkazu/citace v textu dle APA, 6. vyd.
 3. Je-li třeba využít zdroj ve formě úvodního článku (editorial), lze do seznamu použité literatury a odkazu napsat jméno hlavního editora, které je následováno zkratkou „et al.“ (psáno v citaci bez uvozovek).
 4. Vystupuje-li autor jako editor, za jménem bude uvedeno „(Ed.)“, pokud je editorů více, pak se píše „(Eds.)“. Nejčastěji se objevuje u příspěvků ve sborníku, např. In Novák, J. (Ed.). (2016)…
 5. Název v citaci se uvádí kurzívou (název knihy, časopisu etc.), avšak název softwaru nikoliv.
 6. Začíná-li název citace číslem, je třeba jej vyhláskovat – např. 100 rad pro účetní → Sto rad pro účetní.
 7. Znak & se používá v odkazu v textu, jsou-li uvedeny všechny údaje v závorce – např. (Novák & Dvořák, 2009)
 8. V údaji o místě vydání se za čárkou píše název státu, např. Oxford, Anglie: … Tyto údaje se píší v prvním pádě.
 9. Oproti oficiálnímu stanovisku APA 6. vyd., je na FPH VŠE doporučováno psát nakladatelské údaje i při citování elektronické verzi knihy, jsou-li tyto údaje k dispozici.
  U nakladatelských údajů vynecháváme pojmy jako nakladatelství, Publishing apod. – např. Grada Publishing, a. s. → uvede se Grada; slova jako Press, Books se ponechávají – např. Academic Press.
 10. Údaje o vydání a vymezení stran (v případě příspěvku ve sborníku apod.) se píší do kulaté závorky, která je umístěna za názvem, např. Murdock, M. C. (2013). The Tax Code Is Rigged. In Tax insight: for tax year 2013 and beyond (2nd ed., s. 45-53). [New York, NY]: Apress. doi: 10.1007/978-1-4302-6311-1.
 11. Není povinné uvádět údaj o edici.
 12. V citování v rámci stylu APA se nevyužívají římské číslice – vždy je třeba takový údaj přepsat na arabské číslice.
 13. U elektronických dokumentů není třeba psát místo a jméno vydavatele, nahrazujeme tím identifikátor DOI či URL adresa, nicméně podle FPH VŠE je vhodné tyto údaje do citace uvést.
 14. V citacích se neobjevují identifikátory jako ISBN (u knih), ISSN (u časopisů, popř. sborníků), ale DOI je povinné uvádět, je-li uvedeno u daného zdroje. Více o DOI je uvedeno zde nebo na www.doi.org
 15. Pro označení ročníku, se nepoužívá zkratka roč./vol., nevyužívá se ani zkratka pro číslo časopisu (č.)., ale typograficky se odliší – píše se např.: Journal of Economic, 10(5), 12-16.
 16. Při psaní česky psané práce se využívá v odkazu v textu pro konkrétní stranu zkratka „s.“, např. (Novák, 2016, s. 96).
 17. Pokud se jedná o jiný než tištěný dokument nebo dokument nějakým způsobem specifický, jeho označení se napíše za název do hranatých závorek, např. [brožura]; [DVD]; [obrázek]; APA ale nevyužívá [online] pro označení webového zdroje.
 18. Vše, co je v textu citované se musí objevit v seznamu použité literatury na konci práce. Výjimku tvoří osobní komunikace, osobní korespondence včetně e-mailové apod., kdy se objevují pouze odkazy v textu ve formátu např. Novák A. (osobní rozhovor, 10. května 2016); (A. Novák, osobní rozhovor, 10. května 2016). V případě archivovaných rozhovorů a dopisů ze soukromých sbírek je ale nutné uvést zdroje jak v textu, tak v seznamu použité literatury.
 19. Přebírané informace a hodnoty/data lze v textu využít ve formě přímé citace nebo parafráze. Přímá citace znamená doslovné převzetí textu do Vaší práce – je vždy označena uvozovkami, lze doplnit kurzívou. Nejčastěji využívána u definic a myšlenek, které se velmi obtížně popisují. Objem přímých citacích by neměl přesáhnout 10 % z celého textu práce. Parafráze je popsaná přebíraná myšlenka vlastními slovy za předpokladu zachování původního smyslu – pozor! Přehození několika slov ve větě není parafráze a tento postup je nepřípustný. APA 6. vyd. dělí přímé citace na dva druhy:
  • Přímé citace do 40 slov se zařazují přímo do textu práce, jsou označeny uvozovkami a tečka následuje za odkazem v textu. Přímé citace, které jsou delší, než 40 slov je třeba odsadit do nového odstavce (bloku) textu, zde se píše odkaz až za tečku. Takovou citaci je třeba taktéž označit uvozovkami. U všech přímých citací je vždy potřeba uvádět číslo stránky odkud je citováno (pokud je tato informace k dispozici).
   Příklady:

   • Přímá citace do 40 slov:
    „...Rozvoj představují pozitivně hodnocené změny, podmíněné efektivním využíváním zdrojů a probíhající v zájmu dosahování určitých cílů (více či méně specifikovaných). K těmto změnám může docházet i bez konkrétních záměrů. Nezřídka mají, ale nemusí mít růstovou povahu“ (Wokoun et al., 2008, s. 26). Problematika rozvoje v závislosti na územní celky je často chápána v podobě tzv. místního ekonomického rozvoje a nejčastěji je reprezentována v rámci oblasti udržitelného rozvoje venkova, což je jedna ze základních oblastí podpory Evropské unie. …
   • Přímá citace nad 40 slov:
    …Problematika rozvoje v závislosti na územní celky je často chápána v podobě tzv. místního ekonomického rozvoje a nejčastěji je reprezentována v rámci oblasti udržitelného rozvoje venkova, což je jedna ze základních oblastí podpory Evropské unie.
    Rozhodující pro udržitelný rozvoj venkova je zaměření se na konkurenceschopné výroby a zvýšení podílu komodit s vyšší přidanou hodnotou, čehož lze dosáhnout pouze s větším využitím nových technologií, znalostí a poznatků. Důležitou roli sehraje rovněž produkce a využití obnovitelných energetických zdrojů a rozvoj neprodukčních odvětví.“ (Vošta, 2010, s. 25)
    Z toho vyplývá, že je potřebné zajistit stabilizaci obyvatelstva ve venkovských oblastech, které tvoří většinu území Evropské unie, kde již není priorita zachovávat výhradně zemědělskou výrobu. …
   • Parafráze:
    Z toho vyplývá, že je potřebné zajistit stabilizaci obyvatelstva ve venkovských oblastech, které tvoří většinu území Evropské unie, kde již není priorita zachovávat výhradně zemědělskou výrobu. Proto je třeba podporovat i jiné druhy podnikání, které nejsou přímo vázány na zemědělství (Ministerstvo zemědělství České republiky [MZe], 2010, s. 26). …. Ekonomické aktivity ve venkovských oblastech totiž nedosahují celostátního průměru, v jiných ziskových činností mimo zemědělství vykazuje jen 18,8 % zemědělců (MZe, 2010, s. 27). …
    Použitá literatura
    Ministerstvo zemědělství České republiky [MZe]. (2010, červen). Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. [vid. 2016-06-07]. Praha, Česko: Ministerstvo zemědělství ČR. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/61102/prv_zmeny_cerven2010_web.pdf
    Vošta, M. (2010). Udržitelný rozvoj venkovského prostoru České republiky v kontextu nástrojů Evropské unie. Acta Oeconomica Pragensia, 18(5), 20-34. doi: 10.18267/j.aop.315
    Wokoun, R., Macháček, J., Damborský, M., Červený, M., Műller, J., Klíma, J., … Matyáš, F. (2008). Ekonomika v prostoru: svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. Praha, Česko: Linde.
 20. Seznam použité literatury je řazen abecedně a nese název „Použitá literatura“ a tento název je odsazen doprostřed strany.
 21. Zpracováváte-li vlastní tabulku na základě přebíraných dat, postupuje se tak, že pod ni napíšete Zdroj: a uvedete zkrácené citace – odkazy na použité zdroje, je také vhodné doplnit poznámkou, že se jedná o Vaše zpracování.
 22. Sekundární citace – je třeba uvést oba autory, v použité literatuře na konci textu se objeví citace zdroje, jenž máte k dispozici, např. (Novák, 1978 cit. Dvořákem, 2017, s. 46). V Seznamu použité literatury citace začíná: Dvořák, P. (2017)… Využívá se výjimečně, vždy se snažte dohledat původní zdroj.

Formát odkazu/citace v textu dle APA, 6. vyd.

Počet autorů První citace v textu Následná citace v textu V Seznamu použité literatury
1 Novák (2016)
(Novák, 2016)
Novák (2016)
(Novák, 2016)
Novák, J. (2016). …
2 Novák a Dvořák (2016)
(Novák & Dvořák, 2016)
Novák a Dvořák (2016)
(Novák & Dvořák, 2016)
Novák, J., & Dvořák, K. (2016).
3-6 Novák, Dvořák a Kolář (2016)
(Novák, Dvořák, & Kolář, 2016)
Novák et al. (2016)
(Novák et al., 2016)
Novák, J., Dvořák, K., & Kolář, D. (2016).
7 a více * Novák et al. (2016)
(Novák et al., 2016)
Novák et al. (2016)
(Novák et al., 2016)
Novák, J., Dvořák, K., Kolář, D., Kuba, Z. Mejzlík, A., Žák, P., … Drulák, P. (2016).
Korporace jako autor Beyond Budgeting Institute (BBRT, 2016)
(Beyond Budgeting Institute [BBRT], 2016)
BBRT (2016)
(BBRT, 2016)
Beyond Budgeting Institute. (2016).
Bez autora ** a) (Anonymous, 2016)
b) (“Following the Denial“, 2015)
c) (Účetnictví podnikatelů 2014, 2014)
a) (Anonymous, 2016)
b) (“Following the Denial“, 2015)
c) (Účetnictví podnikatelů 2014, 2014)
a) Anonymous. (2016).
b) Following the Denial of Class Certification by New York Judge, New York and Indiana Class Actions against Author Solutions Are Resolved without Any Finding of Wrongdoing. (2015). Business Wire. …
c) Účetnictví podnikatelů 2014. (2014).

* do šesti autorů se v seznamu použité literatury vypíší všichni autoři, v případě sedmi a více autorů – vypíše se prvních šest a pak za tři tečky poslední uvedený autor
** Citace začíná názvem inf. zdroje, popř. se využívá „Anonymous“ místo autora., v případě odkazování v textu prostřednictvím názvu zdroje: název knihy je psán kurzívou; pokud se odkazujeme názvem článku z časopisu, kapitoly knihy, příspěvku z webu – vybereme prvních pár slov pro jednoznačnou identifikaci, které jsou psány v horních uvozovkách, ale bez kurzívy.
Je-li ze zdroje známa pouze přezdívka autora, píše se do pole pro autora.

Praktické ukázky zápisu odkazu v textu

Jak tvrdí Novák a Dvořák (2016), problematika je …

Podle Nováka (2016) lze k dané problematice přistupovat … Novák a kol. (2007) zjistili, že …

Pokud máme k dispozici stranu, popř. číslo kapitoly, zapisuje se do odkazu v textu, např. (Novák, 2016, s. 74); Novák (2016, s. 74) – a to vždy u přímé citace, u parafráze je doporučováno vypisovat strany také.

Uvádění data v citaci dle APA

V odkazu v textu se uvádí zpravidla pouze rok, je-li k dispozici konkrétnější datum (např. datum publikování článku, vložení příspěvku na web), zapisuje se až v seznamu použité literatury, např. Novák, J. (2017, 3. leden).
Pokud není známé datum publikování píše se zkratka „n.d.“ – nedatováno, např. Novák (n.d.), je-li článek v procesu vydávání, nebyl ale zatím oficiálně vydán, využije se slovo „v tisku“, např. Novák (v tisku).
Vyskytuje-li se v seznamu použité literatury od stejného autora více děl ze stejného roku, u roku se uvedou malá písmena abecedy – např. (Novák, 2016a); Novák (2016b).
Datum citování/otevření zdroje na webu ve formátu [vid. 2016-05-05] je podle FPH VŠE doporučováno psát u všech zdrojů, kterým není přiděleno doi – tzn. příspěvky a články na webu, apod.

Uvádění stran v citaci

U přímých citací se vždy uvádí použitá strana, je doporučeno ji uvádět i u parafrází, a to v citaci/referenci v textu, např. Novák (2016, s. 87).
Nastane-li případ, že stránkování není dostupné (např. webový příspěvek apod.), není co do citace psát, tudíž se v citaci v textu objevuje pouze autor a rok. Není-li dostupné stránkování daného zdroje, ale např. e-kniha má číslování kapitol, tento údaj nahrazuje konkrétní stranu, např.: (Novák, 2016, kapitola 3).

Použitá literatura

American Psychological Association. (n.d.). Basic of APA Style Tutorial. [vid. 2019-11-17]. Dostupné z: https://apastyle.apa.org/6th-edition-resources/basics-tutorial
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.). Washington, DC: Autor.
Houghton, P. M., & Houghton, T. J. (2009). APA: the easy way!. (2nd. edition). Flint, Michigan: Baker College.
Murdoch University Library. (2016, May 17). APA Style. Murdoch University. [vid. 2016-05-17]. Dostupné z: http://libguides.murdoch.edu.au/APA/home
University of Southern Queensland. (c2016). APA Referencing guide. [vid. 2016-05-17]. Dostupné z: https://www.usq.edu.au/library/referencing/apa-referencing-guide