Příklady citací

Vítejte v novém interaktivním průvodci ukázkami citací.

Pozor, příklady pro ISO 690 se již řídí platnou normou ČSN ISO 690:2022. Pro tento semestr (LS 2022/2023) je na VŠE pro seminární a závěrečné práce ještě akceptována podoba citačních záznamů dle předchozí normy z roku 2011 (příklady k této podobě normy najdete zde).

Pro práci s interaktivním průvodcem začněte výběrem příslušného citačního stylu. Preference citačního stylu je dána fakultou a katedrou, na které závěrečnou práci píšete. FFÚ, FMV, FIS, NF a FM se při citování standardně řídí normou ČSN ISO 690, FPH pak citačním stylem APA 7. Pokud máte o výběru citačního stylu jakékoli pochybnosti, obraťte se na svého školitele.

Typ a vlastnosti dokumentu

Vyberte typ a vlastnosti dokumentu, který chcete citovat. Následně se vám zobrazí informace k citování.

Příklady citací konkrétních dokumentů

Další informace

Zotero

Vyberte konkrétní typ dokumentu