Příklady citací

Vítejte v interaktivním průvodci ukázkami citací. Začněte výběrem příslušného citačního stylu.

Preferovaným citačním stylem pro celou VŠE je APA 7. Pokud přesto citujete dle citačního stylu ISO 690, příklady u tohoto citačního stylu se řídí platnou normou ČSN ISO 690:2022, která se drobně odlišuje od normy z roku 2011 (pro kterou je podpora v citačním manažeru Zotero). Pokud máte o výběru citačního stylu jakékoli pochybnosti, obraťte se na svého školitele.

Typ a vlastnosti dokumentu

Vyberte typ a vlastnosti dokumentu, který chcete citovat. Následně se vám zobrazí informace k citování.

Příklady citací konkrétních dokumentů

Další informace

Zotero

Vyberte konkrétní typ dokumentu