Další citační styly

Existuje velká řada citačních stylů. S dalšími citačními styly se setkáte především v situaci, kdy budete chtít vydat odborný článek. Každý vydavatel časopisu definuje, v jakém stylu mají být citace uváděny. Mohou se držet definovaných citačních stylů oborových, ale mohou si stanovit i vlastní citační styl. Informace o stylu psaní a citacích vždy najdete přímo na stránkách časopisu v sekci pro autory.

Mezi často využívané styly v humanitních oborech patří:

Chicago/Turabian: Chicago styl je často používán v oblasti historie, umění a humanitních vědách. Má dvě varianty – poznámkový styl (footnote style) a autor-datový styl (author-date style). Turabian styl je modifikovanou verzí Chicago stylu, která se často používá ve studentských pracích.

Harvard také nazývaný autor-datumový styl, je používán v různých oblastech. Citace jsou uvedeny v textu včetně autora a data, a také se vytváří podrobný seznam zdrojů na konci práce. Tento styl je mimo jiné využít i v citování podle ČSN ISO 690.

IEEE citační styl (citační styl Institute of Electrical and Electronics Engineers) je často používán v oblasti techniky, informatiky a elektrotechniky. Používá se především pro citace vědeckých článků a konferenčních příspěvků.

MLA citační styl (citační styl Modern Language Association) je nejčastěji používán v oblastech jako literatura, humanitní vědy a umění. MLA styl používá zkrácené citace uvnitř textu a seznam zdrojů na konci práce.