Možnosti evidence knih z žádanek

Do hlavičky žádanky se uvádí jméno žadatele o nákup. Ve sloupci „Evidovat na zaměstnance VŠE (jméno, InSIS ID)“ se u každého výtisku uvede osoba a pracoviště, kam bude kniha po zpracování předána. Pro evidenci můžete využít některou z následujících možností:

  1. Kniha bude evidovaná na konkrétní pracoviště a na konkrétní osobu (nejčastější řešení). Tato osoba musí být zaměstnancem VŠE v pracovním poměru. Knihu nelze evidovat na studenty/doktorandy nebo osobu s dohodou o pracovní činnosti/o provedení práce.
  2. Po zpracování bude kniha předána do knihovny a bude možné si ji přednostně vypůjčit i na delší dobu než je standardní výpůjční lhůta. V takovém případě uveďte do příslušného sloupce na žádanku „výpůjčka v knihovně“ a jméno osoby, která si ji přijde vypůjčit. Jakmile bude kniha připravená k vypůjčení, dostane uvedená osoba informaci o možnosti vypůjčit si knihu.
  3. Kniha bude evidovaná na konkrétní pracoviště (bez uvedení jména osoby). Lze využít pouze v případě, že je tato možnost předem písemně domluvena vedoucím pracoviště se zástupcem knihovny (aktuálně ing. Bělohoubková, belohoub@vse.cz).