Objednávka tematické rešerše

Seznam zdrojů k zadanému tématu Vám zpracujeme z obsahu relevantních licencovaných a volně dostupných vědeckých databází a z katalogů knihoven. Seznam obsahuje pouze bibliografické záznamy dokumentů, případně abstrakty (na vyžádání).

Termín dodání závisí na počtu objednávek a náročnosti zpracování tématu. Průměrně se termín dodání pohybuje v rozmezí 15 až 20 pracovních dnů.

Kvalita rešerše ve velké míře závisí na kvalitní definici zadání. Ve vyhledávání se vychází z Vámi zadaných klíčových slov.

Objednávka rešerše

Informace o žadateli a způsobu dodání
Formulace tématu rešerše
Upřesněte téma, příp. uveďte požadovaný rozsah rešerše, požadavek jen na elektronické zdroje apod.