Albertina a Report

Průběžně aktualizovaná databáze Albertina mapuje všechny podnikatelské subjekty i nevýdělečné organizace v České republice, kterým bylo přiděleno identifikační číslo organizace (IČO). Všechny subjekty jsou v databázi charakterizovány svým jménem, adresou, předmětem podnikání (oborem činnosti) a řadou dalších údajů, vybrané subjekty pak mají k dispozici navíc i účetní dokumenty, kontaktní osoby, informace o dlužnících a další unikátní údaje.

Tato databáze obsahuje: kontaktní informace o firmě, informace o CZ NACE, Informace z obchodního rejstříku, účetní závěrky (obvykle pouze poslední 3 roky), platební informace.

Tato databáze neobsahuje: odběratele, dodavatele, konkrétní hodnotu podílu na trhu, výroční zprávy a podobně.

Program Report je určen k analýze četnosti vybraných údajů z databáze Albertina. Poskytuje grafické a tabulkové znázornění frekvence výskytů hodnot ve vybraném souboru firem, přičemž dovoluje pracovat se dvěma údaji současně. Program je určen k rychlému a snadnému odhalení charakteristik vybraného segmentu firem a k jejich prezentaci a následnému využití díky exportům výsledků do XLS nebo PDF formátu. Program Report umožní např. zjistit, jaká je struktura portfolia vlastních zákazníků z hlediska regionálního, právní formy, kategorie ročního obratu nebo počtu zaměstnanců. Následně pak tato analýza může sloužit jako kritérium pro výběr potenciálních nových zákazníků v databázi Albertina.

Program Report pracuje se soubory ve formátu DBF (tento formát musíme zvolit při exportu požadovaných záznamů z databáze Albertina), které obsahují údaje z databáze Albertina.

Databáze bohužel není přístupná pro Externí uživatele viz Registrace a kategorie uživatelů.

Druh obsahu:faktografické údaje
Četnost aktualizace:měsíčně
Dostupnost:Pro studenty: Y:\W32\Menu\Informacni zdroje\Albertina
Pro zaměstnance: Plocha → Programy → Menu → Informacni zdroje → Albertina
Externím čtenářům není tento zdroj dostupný.
Témata:podniky
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: