Co je potřeba citovat a co ne

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o díla dostupná volně (bez úplaty) na internetu, dodaná od školitele nebo spolužáka, či pocházející z e-zdrojů VŠE. Nevydávejte myšlenky, texty či data někoho jiného za své!

Výjimku tvoři tzv. „Common knowledge“ Informace, které jsou obecně známé, nezpochybnitelné, snadno zjistitelné v encyklopediích nebo základních učebnicích – např.: Praha je hlavní město ČR. 

Poněkud ošidné je citování terminologie. Terminologický  a znalostní rámec oboru se nemusí citovat (výrazy, které jsou v daném oboru běžně užívány a všeobecně známy).  Pokud jde o novou terminologiii nebo nový pohled na již používanou terminologii citujte.

Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování.

Pokud jsme je ale již někde publikovali, musíme sami sebe ocitovat. Například, pokud v diplomové práci navazujeme na svou bakalářskou práci, velmi pravděpodobně bude nutné, abychom v diplomové práci svou bakalářku citovali. Odborně se této formě citování říká autocitace. 

Nejste-li si jisti, zda musíte či nemusíte citovat, raději citujte nebo se poraďte se svým vedoucím práce.