Formální požadavky na závěrečné práce

Konkrétní formální požadavky na psaní závěrečných prací včetně úpravy a formátování textu, definování citačního stylu a podoby seznamu literatury si na VŠE definují jednotlivé fakulty (případně katedry) samostatně. Pro konkrétní požadavky je tedy nutné zkontrolovat pokyny platné pro obor, který studujete. Pro zjednodušení hledání potřebných informací začněte zde:

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta mezinárodních vztahů

Fakulta podnikohospodářská

Fakulta informatiky a statistiky

Národohospodářská fakulta

Fakulta managementu

 

Pokud si nejste jisti těmito aspekty své kvalifikační práce nebo máte konkrétní otázky ohledně formálních požadavků na kvalifikační práce, kontaktujte prosím svého vedoucího práce nebo osobu na vaší fakultě, která se kvalifikačním pracím věnuje.